Akuttkjeden

Sykehuset har egen fastlege-telefon for å unngå unødvendige innleggelser

Publisert Sist oppdatert

På Haraldsplass Diakonale sykehus har de innført en egen fastlegetelefon for å unngå unødvendige akuttinnleggelser, skriver Dagens Medisin.
Ny forskning viser at fire av ti pasienter legges direkte inn på sykehus uten først å ha vært i konakt med fastlege eller legevaktlege.
– Det er mange pasienter som kommer inn til sykehuset under øyeblikkelig-hjelp fanen, men som ikke trenger akutt innleggelse. Vi opplevde at en stor gruppe av pasientene som kom til akuttmottaket burde vært diskutert på forhånd og håndtert på en annen måte, sier seksjonsoverlege Erik Thomassen på Haraldsplass Diakonale sykehus.

Når for mange pasienter legges inn fører det til overbelegg og store utgifter for helvesenet.

Et høyt antall korridorpasienter var bakgrunnen for at Haraldsplass Diakonale sykehus i 2014 iverksatte flere grep, blant annet innføring av fastlege-telefonen. Det gjør at at fastleger, legevaktleger og sykehjemsleger kan ringe overlege i akuttmottaket direkte og diskutere pasienter de er usikre på om bør legges inn på sykehuset eller ikke.
40 telefoner per dag
Thomassen er én av overlegene som bytter på å bære med seg denne mobiltelefonen på vakt. I løpet av en arbeidsdag kan han besvare inntil 40 telefoner fra fastleger i Bergen.
– Vi gir råd, men det er fastlegen, som har pasienten fremfor seg, som bestemmer om pasienten bør sendes hit, sier Thomassen.
Samtidig som telefonen ble opprettet ble det også gjort endringer i organiseringen slik at akuttmottaket nå er bemannet med overlege, som vurderer hvilke pasienter som skal legges inn og hvilke som kan behandles poliklinisk. Effekten er at langt flere pasienter behandles poliklinisk. I 2014 fikk 227 pasienter poliklinisk behandling i akuttmottaket, mens tilsvarende tall i 2018 er 858, ifølge sykehusets egne tall.
Les mer om saken hos Dagens Medisin

Powered by Labrador CMS