Akuttkjeden

Debatten om akuttfunksjoner: Les Mads Gilberts appell

Publisert Sist oppdatert

Appellen ble skrevet til fakkeltoget for Lofoten sjukehus 7.12.15 på Gravdal. Ironisk nok var det ikke flyvær, så Gilbert nådde ikke fram. Derfor trykket Lofotposten den i stedet.

Bakgrunn: Nærmere 4000 protesterte mot å fjerne akuttkirurgi
Les mer: Ti sykehus kan miste akuttfunksjonen
Lofoten sykehus har gjennom generasjoner - som våre andre fullverdige lokalsykehus - sikret rettferdighet i fordelingen av helsetilbud og sikret lokalbefolkningen beredskap for liv og helse.
For de 25.000 lofotværingene – og millionene av turister som valfarter hit gjennom årene – er Lofoten sykehus en trygghet for ivaretakelse når helsa er truet eller livet står på spill.
Høie om Nasjonal helse- og sykehusplan: – Ingen sykehus skal legges ned
Men først og fremst er Lofoten sykehus et godt og trygt sted å bli tatt imot, bli undersøkt og gitt omsorgsfull behandling for de helt vanlige plager og skader livet fører med seg.
Lokalsykehusene er selve hjørnesteinsbedriftene i et desentralisert helsevesen og en velferdsstat som gir folk gode sykehustilbud for dagliglivets behov for behandling: Om lag 70 % av de som legges inn til undersøkelse og behandling på lokalsykehusene blir ferdigbehandlet på lokalsykehusene!
Om lag 50 % av de som kommer til lokalsykehusene med skader, ja de ferdigbehandles også på lokalsykehusene her i Nord-Norge. De alvorlige skadene skal selvsagt til traumesenteret på UNN i Tromsø, den organiseringen er det vi fagfolk – og ikke politikerne – som har tatt ansvar for.
Men noen ganger er det nødvendig å få en livreddende stabilisering og helt enkle akuttmedisinske tiltak for å tåle transporten videre til Tromsø for å overleve. Da er lokalsykehusenes fullverdige akuttberedskap en del av den livreddende omsorgs- og behandlingskjeden.
Les også: Ambulansearbeider ut mot sjukehusplanen til Høie
I dag fyker fokket og værgudene herjer med Lofoten. Og nettopp da er det så viktig å kunne komme i hus med sykdom og skade – når veiene er stengt for lange ambulansetransporter, himmelen er stengt for ambulansefly og helikoptre – og livet renner ut med tida som går uten behandling. Det kan være det akutte hjerneslaget, hjerteinfarkter, blodproppen – eller arbeidsulykken på sjarken aller feskemottaket eller trafikkulykken på såpeglatte lofotveier.
Også da, når tiden er en kritisk faktor, er lokalsykehuset selve livets hjørnesteinsbedrift – sammen med våre dyktige ambulansefagfolk i lokalsamfunnene.
Men det lurer andre planer enn de påståtte fagmedisinske bak Høies angrep på lokalsykehus som Lofoten sykehus: Samtidig som Høie la fram Regjeringa forslag til ny Nasjonal helse- og sykehusplan forrige fredag, der Lofoten sjukehus i begge modeller vil miste kirurgisk akuttberedskap, visste han at han selv hadde gitt tillatelse å opprette et helt nytt privat sykehus i skallet av Rjukan lokalsykehus, som Høie selv stengte i fjor – mot voldsomme protester fra lokalbefolkningen.
Mer: Folkeopprør mot nedleggelse av akuttkirurgien i Volda
Helt utrolig sier du – men nå skal en privat sykehusaktør få drive privat sykehus med både kirurgi, fødetilbud, kreftbehandling og en lang rekke andre avanserte kirurgiske spesialiteter og døgnberedskap alt dette på et knøttlite sykehus med kun inntil 15 senger.
En nesten utrolig dobbeltmoral!
Les hele appellen i Lofotposten

Powered by Labrador CMS