Akuttkjeden

Akuttutvalgets NOU 2015: 17 Først og fremst

Publisert Sist oppdatert

I dag mottok helse- og omsorgsminister Bent Høie en NOU om akuttmedisinske tjenester utenfor sykehus.

– Akuttutvalgets rapport er viktig for oss i arbeidet med å utvikle sykehusstruktur og gi et bedre akuttmedisinsk behandling før pasientene kommer på sykehus. Jeg takker Ann-Kristin Olsen og utvalget for jobben de har gjort, og ser frem til å vurdere forslagene de har lagt frem, sier Bent Høie i en pressemelding.
Les NOU 2016: 17 her
Mandatet har vært å beskrive et helhetlig system som skal ta vare på befolkningen sitt behov for trygghet ved akutt sykdom og skade utenfor sykehus.
Utvalget presenterer sine vurderinger av hvordan den akuttmedisinske kjeden utenfor sykehus kan forbedres og hva som kan gjøres for å sette befolkningen i stand til å hjelpe seg selv og andre ved akutt sykdom og skade.
I utredningen blir det foreslått en rekke tiltak for å forbedre de prehospitale tjenestene (fastleger, legevakt, hjemmebaserte tjenester, kommunale øyeblikkelig hjelp døgntilbud, medisinsk nødmeldetjeneste og ambulansetjenesten), herunder nasjonale krav til legevakt.
Utvalget tar også for seg skoler, idrettslag, arbeidsplasser, de frivillige og andre etaters rolle og foreslår blant annet en nasjonal førstehjelpsstrategi.
I fjor kom Akuttutvalget med en delrapport som et innspill til Nasjonal helse- og sykehusplan og Stortingsmelding om fremtidens primærhelsetjeneste.
Utvalget har vært ledet av Ann-Kristin Olsen.
Les også kommentar av Olsen: Vår fragmenterte beredskapshverdag

Powered by Labrador CMS