Aktuelt

Eldre dame med omsorgsgiver.

VG avslører: Midt på natten fraktes syke eldre hjem fra sykehusene

Publisert Sist oppdatert

KLOKKEN 04.32 kommer en dement kvinne tilbake til sykehjemmet i Ørje, skriver VG.

I ambulansen som parkeres foran Marker Bo- og Servicesenter, ligger Lillemor (82) fastspent på en båre. Det er snart 18 timer siden hun ble sendt til Sykehuset Østfold Kalnes for en planlagt blodoverføring.

Etter behandlingen ble hun lagt i en seng i en korridor på sykehuset. Hun ventet i seks og en halv time før ambulansen kunne kjøre henne hjem til sykehjemmet i Ørje.

Nå er hun fremme, 27 minutter før solen står opp, tirsdag 7. mai i år. Nattevakten som ruller Lillemor inn på rommet hennes, oppfatter at hun er glad for å være hjemme.

Men den eldre kvinnen som har demens er forvirret, etter nesten et døgn på tur.

Lillemor sover unormalt lenge. Dagen etter er hun urolig. Hun vandrer inn på rommene til de andre beboerne. Ansatte beskriver den lille kvinnen som aggressiv.

– Hun ble psykotisk, rett og slett. Hun er dement fra før, og visste ikke opp ned på noe, sier Åshild Hamborg, avdelingsleder ved korttidsavdelingen ved Marker Bo- og Servicesenter.

Personalet på sykehjemmet bruker to dager på å få Lillemor på rett kjøl.

Sterk økning

I fjor ble det kjørt minst 1546 turer med eldre over 74 år ut av sykehusene mellom klokken 22.00 og 07.00. Ved minst 461 av turene var pasientene 90 år eller eldre. Og minst 603 av turene gikk fra sykehuset mellom midnatt og klokken 05.

En rekke AMK-sentraler har mangler ved registreringen. Ved to sentraler er knapt noen turer registrert. Det betyr at det reelle antallet natt-transporter er enda høyere enn VGs tall.

Hvem har bestemt at det er en god idé å transportere syke og eldre mennesker rundt i landet mens du og jeg sover?

Ved AMK-sentralen for Oslo, Østfold og deler av Akershus, som Lillemor tilhører, var natt-transporten av eldre i fjor mer enn dobbelt så høy som i 2012, da samhandlingsreformen trådte i kraft: Fra 275 turer i 2012 til 603 i 2018, en økning på 119 prosent.

Vestfold og Telemark har en prosentvis enda høyere økning. Fra 73 i 2012 til 183 i 2018, en 151 prosents økning. I Vestre Viken en tilsvarende økning som i Vestfold og Telemark fra 81 til 183.

I den andre enden av skalaen hadde AMK Førde fem natt-transporter i 2012 og kun to i denne aldersgruppen i 2018.

– Vi har en uskreven regel om at vi ikke kjører hjem pasienter på natten. Det er bedre at de får sove på sykehuset enn at vi ødelegger hele natten for dem, sier AMK-sjef Helene Seterdal.

Samhandlingsreformens bakside

I 2010 VEDTOK Stortinget å legge om helsevesenet:

Sykehusene skulle behandle flere. Pasientene skulle raskere tilbake til kommunene.

Samhandlingsreformen ble nyvinningen kalt.

«Rett behandling – på rett sted – til rett tid», var slagordet.

For de sykeste pasientene ble det opprettet et begrenset antall akuttplasser i kommunene. Disse er bemannet med allmennleger og sykepleiere.

– Logistikkfokus

Flere ambulansearbeidere og tillitsvalgte VG har snakket med over hele landet uttrykker seg svært kritisk til praksisen med å transportere eldre personer hjem på nattestid.

Beskrivelser som «trist», «uverdig» og «dårlig omsorg» går igjen.

Marius Bjørndalen, foretakstillitsvalgt fra Fagforbundet på Sykehuset Østfold, mener natt-transport i stor grad handler om logistikk i et presset sykehus.

– Min opplevelse er man i større grad kjører på natt. Ambulansen har vært inne med en pasient på akuttoppdrag og så tar man med seg en «retur» på vei tilbake til en av Østfold-byene, sier Bjørndalen.

– Rent logistisk er det kanskje hensiktsmessig å kjøre den gamle damen tilbake klokken 02 om natta. Spørsmålet er om det er riktig å vekke en dame på 95 år som ligger og sover på en avdeling for å dra henne ut i kulden, sier Bjørndalen.

Helseministeren beordrer full stans

Etter å ha sett tallene over beordrer helseminister Bent Høie at transporten av eldre mennesker midt på natten opphører med øyeblikkelig virkning.

– Det er min forventning at man tar tak i dette. Og det er ikke umulig å gjøre noe med det, sier Høie.

– Helse Nord sier til oss i departementet at dette er noe de ikke praktiserer. Andre transportløsninger enn gule ambulanser er også en måte å løse dette på praktisk, uten at det går utover beredskapen.

– Med disse tallene er det klart at dette er noe som skjer flere ganger hver eneste natt i Norge. Dette er på mange måter den mørke siden av Samhandlingsreformen, som vi er nødt til å gjøre noe med. For dette er dårlig for pasienten – og det er også et tegn på at det er et for dårlig samarbeid mellom kommunene og sykehusene.

Samhandlingsreformen ble vedtatt i 2010. Sykehusene skulle behandle flere. Pasientene skulle raskere tilbake til kommunene.

– Men det som er vår analyse er at sykehusene og kommunene ikke er blitt partnere som jobber godt sammen rundt den enkelte pasient, men de er blitt parter som er blitt veldig opptatt av hvem som har økonomisk og juridisk ansvar i hvert tilfelle, sier helseministeren.

Systemene overstyrer menneskene

Sårbare gamle mennesker, vekket opp og hentet ut midt på natten for å fraktes bort, som en pakke. Hvordan endte vi her? spør Hanne Skartveit i en kommentar.

VG har snakket med flere som jobber i helsevesenet, som er fortvilte over det som skjer. Ambulansepersonell, leger, sykepleiere, ansatte på sykehjem og sykehus, og mange andre. Alle sammen mennesker som ser resultatene av at gamle pasienter kastes ut av sykesengene til alle døgnets tider.

Og ofte om natten. For det er da bilene er ledige for syketransport. Systemet er slik at de som skal hjem fra sykehus, må vente til det er finnes biler som kan frakte dem. De konkurrerer med akuttpasienter som hentes med blålys fordi det står om livet. Og de konkurrerer med dem som er syke eller skadet og må på sykehus, men som ikke trenger blålys.

Ambulansepersonell får sitt oppdrag og må utføre det når de ikke har andre oppgaver.

Nå vet jeg at mange har prøvd å ta det opp, fra ulike hold. Men at praksisen har fortsatt, ja faktisk har det gjennom de siste årene blitt langt flere tilfeller av nattkjøring med gamle mennesker. På tross av at så mange i helsevesenet mener at det er galt.

Les mer om saken hos VG

Ansatte om natt-transportene: Det er ikke greit

VG: Helseministeren beordrer full stans i natt-transport av eldre

VGs kommentator Hanne Skartveit: Systemene overstyrer menneskene

Powered by Labrador CMS