Aktuelt

Tvungen lønnsnemd: Regjeringen avslutter luftambulansestreiken

Regjeringen griper inn med tvungen lønnsnemnd for å løse den pågående arbeidskonflikten mellom Parat og NHO Luftfart.

Publisert

Statens helsetilsyn har vurdert at streiken vil føre til fare for liv og helse fra og med mandag 20. mars. Dette skriver Regjeringen i en pressemelding.

– I møtet med partene ble det klart at det ikke var mulig å finne en løsning på konflikten. Jeg har derfor vært nødt til å gripe inn med tvungen lønnsnemnd, sier arbeids- og inkluderingsminister Marte Mjøs Persen.

Arbeidskonflikten mellom Parat og NHO Luftfart har pågått siden 5. mars, da redningsmenn i Norsk Luftambulanse gikk ut i streik.

Statens helsetilsyn har vurdert at det er fare for liv og helse som følge av den pågående konflikten fra og med førstkommende mandag klokken 13.00.

Noen av redningsmennene har lang reisevei til arbeid. For å opprettholde en forsvarlig nasjonal beredskap, ser regjeringen seg derfor nødt til å gripe inn allerede i dag.

Utløsende faktor for tvungen lønnsnemnd

Ambulansehelikoptrene er del av en større nasjonal beredskap, og utfører hovedsakelig medisinske oppdrag, men også søk- og redningsoppdrag på land og kystnært.

De fleste helikopteroppdragene har høy hastegrad, og pasientene er svært behandlingskrevende.

Et ambulansehelikopter må ha en redningsmann for å være operativt.

– Statens helsetilsyn mener at den akuttmedisinske beredskapen blir så svekket som følge av streiken at det vil medføre fare for liv og helse.

Når partene ikke finner en løsning på en så alvorlig situasjon har jeg ikke annet valg enn å gripe inn, sier arbeids- og inkluderingsminister Mjøs Persen.

Partenes ansvar

Mjøs Persen understreker at hun ikke er fornøyd med at ansvaret for konsekvensene av konflikten er skjøvet over på regjeringen.

– Det er partene selv som er ansvarlig for å finne en løsning. De har også ansvar for å benytte dispensasjoner og andre tiltak for å beskytte liv og helse.

I denne arbeidskonflikten har partene ikke klart å bli enige, og det er en meget uheldig og beklagelig situasjon, sier arbeids- og inkluderingsministeren.

Powered by Labrador CMS