Aktuelt

Fra Sykehuset Østfold utenfor akuttmottaket.

Ny studie av pasienter med covid-19 - i Østfold

40 østfoldinger med covid-19 vil nå få tilbud om å være med i en studie.

Publisert Sist oppdatert

Pasientene vil blant annet måle oksygenmetningen hjemme, for å se om man kan fange opp eventuelt forverring slik at pasientene kan få riktig behandling tidligere, skriver Sykehuset Østfold.

SHYCOV-prosjektet er en studie som nå skal gjennomføres i Sykehuset Østfold.

SHYCOV står for Silent Hypoxia and Awake Proning in COVID-19 Patients. Pilotstudien settes i gang denne uken. 40 hjemmeboende pasienter som har testet positivt på korona, skal inkluderes. Prosjektet er et samarbeid mellom avdeling for akuttmedisin, lungemedisinsk avdeling, fysioterapiavdelingen og forskningsavdelingen.

Oksygenmetning i blodet er en viktig verdi ved vurdering av lungefunksjonen.

– Under covid-19 pandemien har vi erfart at det er en andel smittede som utvikler det vi kaller for en stille hypoksi, det vil si at man får lav oksygenmetning i blodet uten at man får noen symptomer av det, sier Hans Joakim Myklebust-Hansen, konstituert overlege i akuttmedisinsk avdeling, Sykehuset Østfold.

Fagfolkene er usikre på hva lav oksygenmetning uten symptomer kan medføre, men de mistenker at det kan være et forvarsel før en ytterligere forverring.

– Tanken med dette prosjektet er å fange opp denne stille hypoksien før det blir mer alvorlig, slik at pasientene kan komme til sykehus for å få rett behandling til rett tid, sier Myklebust-Hansen.

Man har også sett at de som får nedsatt oksygenmetning kan ha effekt av fysioterapiøvelser, og det skal også undersøkes i denne studien.

– Vi skal se om det kan være nyttig med fysioterapi for å forebygge redusert oksygenmetning, sier legen.

Måles med pulsoksymeter

Pasientene i studien skal måle oksygenmetningen i blodet fire ganger i døgnet. Oksygenmetningen måles ved å bruke et pulsoksymeter som er et apparat som settes enkelt på en finger.

Dersom oksygennivået faller under en viss grense skal pasientene gjøre fysioterapiøvelser som de instrueres i, for å se om det kan bedre oksygennivået.

Dersom oksygennivået forblir lavt, må pasientene ringe inn til sykehuset som vil vurdere om pasientene skal legges inn.

I tillegg til å måle oksygenmetningen skal pasientene skal også angi graden av tungpust og måle pustekraften fire ganger i døgnet. De blir også spurt om å få ta blodprøver ved oppstart og etter én uke for senere analyser

Les hele nyhetsmeldingen hos Sykehuset Østfold

Powered by Labrador CMS