Aktuelt

Tall fra Statistisk sentralbyrå viser lønnsnivå i ambulanseyrket og 348 andre yrker.

Lønn i ambulanse og 348 andre yrker

Hvordan ligger ambulanseyrket lønnsmessig sammenlignet med andre yrkesgrupper? Her er oversikten.

Publisert Sist oppdatert

Hvor mye er månedslønnen i forskjellige yrkesgrupper? I den årlige oversikten over lønnsnivået fra Statistisk sentralbyrå (SSB), kan du se hvordan din lønn er sammenlignet med andre. Tabellen ser du nederst i artikkelen. I denne oversikten er det lagt inn gjennomsnittlig månedslønn. Medianmånedslønn, som også kommer fram i statistikk fra SSB, er verdien som deler lønnsdatasettet i to like store deler, hvor halvparten av arbeidstakerne tjener mindre og den andre halvparten tjener mer. Gjennomsnittslønnen i forskjellige yrkesgrupper nederst i artikkelen er sortert etter gjennomsnittlig månedslønn fra lav til høy.

Lønnsstatistikken fra SSB viser at menn i ambulansetjenesten tjener mer enn kvinner hvis vi ser på gjennomsnittlig månedslønn. Menns gjennomsnittlig månedslønn er 56.100 kroner, mens den er 49.940 kroner for kvinner.

Tar vi derimot medianlønn, altså ikke tar med de som tjener minst og mest, er forskjellen snudd. Da er gjennomsnittlig medianlønn for kvinner 56.010 kroner, mens den er 54.600 for menn.

Med den foreslåtte overgangsordningen som paramedisinere, kan flere vente lønnsøkning. En autorisasjon som paramedisiner åpner for at ansatte flyttes til lønnsgruppe 4 fra en lavere lønnsgruppe. Økte lønnskostnader er estimert til 30.000 kroner per ansatt som får autorisasjon som paramedisiner. Statistikken fra SSB skiller ikke mellom lønnsgruppene i ambulansetjenesten. I fjorårets lønnsoppgjør fikk stillingsgruppene 1 til 3 et generelt tillegg på 23.000 kroner. Dette er stillingsgrupper som gjelder ansatte med fagbrev og autorisasjon. Ambulansearbeidere er på trinn 3. Ansatte i stillingsgruppene 4 og 5 fikk et tillegg på 5 prosent. Dette gjelder ansatte i stillinger som krever minst tre års høyskoleutdanning, universitetsutdanning. Grunnsatsen i lørdags- og søndagstillegget ble blitt hevet. Lønnsoppgjøret 2023 var et mellomoppgjør. Det betyr at det var forhandlinger om lønnstillegg. I år blir det hovedoppgjør.

Lønnsstatistikk med stigende rekkefølge i gjennomsnittlig månedslønn:

YrkeGjennomsnittlig
månedslønn 2023
5246 Gatekjøkken- og kafémedarbeidere mv.34120
9213 Hjelpearbeidere i kombinasjonsbruk34160
9412 Kjøkkenassistenter35500
7234 Sykkelreparatører mv.35640
5131 Servitører35700
5164 Dyrepassere og - trenere mv.35820
9629 Andre hjelpearbeidere35910
6130 Plante- og husdyrprodusenter (kombinasjonsbruk)36280
6121 Melke- og husdyrprodusenter36840
7549 Andre håndverkere36850
5132 Bartendere36980
4224 Hotellresepsjonister37000
5312 Skoleassistenter37120
5169 Andre personlige tjenesteytere37370
5141 Frisører37590
8157 Renseri- og vaskerimaskinoperatører37680
5311 Barnehage- og skolefritidsassistenter mv.37800
7318 Vevere, strikkere mv. (innen husflidsproduksjon)37830
9211 Hjelpearbeidere i nyttevekstproduksjon38060
9214 Hjelpearbeidere i gartneri mv.38230
9122 Bilvaskere38680
4212 Bingoverter, bookmakere mv.38720
9334 Varepåfyllere39050
8151 Spinne- og nøstemaskinoperatører39150
5111 Flyverter, båtverter mv.39250
8153 Industrisyere39360
6113 Gartnere39530
5142 Kosmetologer mv.39740
9112 Renholdere i virksomheter39900
3423 Sports- og aktivitetsinstruktører39970
8322 Bil-, drosje- og varebilførere40070
5113 Reiseledere og guider40110
3240 Dyrepleiere40310
7323 Innbindere mv.40410
7512 Bakere, konditorer mv.40430
5322 Hjemmehjelper40450
5419 Andre sikkerhetsarbeidere40480
9612 Gjenvinningsarbeidere40590
9313 Hjelpearbeidere i bygg40610
6210 Skogbrukere40700
5120 Kokker40780
5245 Servicemedarbeidere (bensinstasjon)40850
5223 Butikkmedarbeidere40910
7422 Tele- og IKT-installatører41100
5329 Andre pleiemedarbeidere41270
8152 Operatører innen tekstilproduksjon mv.41480
8143 Operatører innen papirprodukter41490
6122 Egg- og fjærfeprodusenter41500
9216 Hjelpearbeidere innen havbruk41510
8172 Operatører innen trelastproduksjon41530
5414 Vektere41620
3256 Helsesekretærer41810
9621 Bud mv.42010
8160 Operatører innen næringsmiddelproduksjon42100
8141 Operatører innen produksjon av gummiprodukter42150
9622 Altmuligmann42220
7522 Møbelsnekkere42410
8181 Operatører innen glass- og keramisk produksjon42440
9321 Håndpakkere mv.42580
9510 Reklamedistributører mv.42770
7319 Andre kunsthåndverkere42980
7511 Slaktere, fiskehandlere mv.43140
9611 Renovasjonsarbeidere43140
7119 Andre bygningsarbeidere43170
8341 Jordbruks- og skogbruksmaskinførere43230
8171 Operatører innen treforedling43280
7124 Isolatører mv.43320
5230 Billettselgere43340
7131 Malere og byggtapetserere43340
8331 Bussjåfører og trikkeførere43360
7221 Smeder43490
4211 Kundebehandlere, bank og postkontor43500
4223 Sentralbordoperatører43570
8142 Operatører innen plastprodukter43600
7531 Skreddere, buntmakere mv.43670
7115 Tømrere og snekkere43800
7534 Møbeltapetserere mv.43830
7322 Trykkere43860
7231 Bilmekanikere43870
5249 Andre salgsmedarbeidere43970
8183 Pakke-, tappe- og etikettmaskinoperatører44160
7211 Støpere44210
7214 Platearbeidere44280
8332 Lastebil- og trailersjåfører44340
7544 Desinfeksjonsarbeidere og skadedyrbekjempere44370
8344 Truckførere44480
7125 Glassarbeidere44500
5321 Helsefagarbeidere44510
9312 Hjelpearbeidere i anlegg44550
7132 Overflatebehandlere og lakkerere44560
8114 Operatører innen produksjon av betong mv.44760
7223 Metalldreiere mv.44820
9333 Laste- og lossearbeidere44890
7133 Feiere, fasaderenholdere mv.44930
8121 Operatører innen metallurgiske prosessfag45090
3434 Sjefskokker45190
4226 Resepsjonister (ekskl. hotell)45200
7313 Gull- og sølvsmeder, gravører mv.45350
7321 Førtrykkere45370
4221 Reisebyråmedarbeidere mv.45440
5221 Innehavere av kiosk/liten butikk45500
7213 Kopper- og blikkenslagere45520
7112 Murere45580
9329 Andre hjelpearbeidere i industri45710
8211 Montører av mekaniske produkter45770
4321 Lagermedarbeidere og material-forvaltere46030
5151 Renholdsledere i virksomheter46100
4214 Inkassomedarbeidere mv.46140
4222 Kundesentermedarbeidere46140
7121 Taktekkere46140
8212 Montører av elektriske og elektroniske produkter46220
7122 Gulv- og flisleggere46230
5222 Butikkavdelingssjefer46770
7212 Sveisere46890
3353 Saksbehandlere innen sosiale ytelser46960
7113 Steinhoggere mv.47130
6222 Fiskere47240
5153 Vaktmestre47350
7222 Verktøymaker, låsesmeder mv.47350
3251 Tannpleiere47360
2653 Koreografer og dansere47560
5152 Husholdere47570
2342 Førskole-/barnehagelærere47690
5244 Telefon- og nettselgere47820
8342 Anleggsmaskinførere48140
4225 Informasjonsskrankemedarbeidere48180
4110 Kontormedarbeidere48300
3422 Trenere og idrettsdommere48320
7126 Rørleggere og VVS-montører48370
3413 Religiøse yrker48390
4229 Andre opplysningsmedarbeidere48440
2267 Ergoterapeuter48640
7411 Elektrikere48650
5413 Fengselsbetjenter48670
7413 Energimontører48900
7114 Betongarbeidere48950
3213 Reseptarer48970
3141 Bioteknikere (ikke-medisinske laboratorier)49050
3412 Miljøarbeidere innen sosiale fagfelt49100
3433 Tekniske konservatorer49230
1412 Restaurantsjefer49330
3522 Teknikere innen telekom49400
3432 Interiørdesignere og dekoratører49650
7421 Serviceelektronikere49690
7233 Anleggsmaskin- og industrimekanikere49710
3259 Andre helseyrker49920
3352 Skattefunksjonærer49930
4415 Arkivassistenter49950
2651 Skulptører, kunstmalere og andre billedkunstnere50130
2622 Bibliotekarer og andre informasjonsarbeidere50190
2655 Skuespillere50270
2264 Fysioterapeuter50370
7127 Kuldemontører mv.50410
3359 Andre yrker innen offentlig forvaltning50790
4323 Transportfunksjonærer50860
3351 Tollere51030
3342 Advokatsekretær51120
5163 Begravelsesbyrå- og krematoriearbeidere51260
8182 Fyrkjele- og turbinoperatører51360
2635 Rådgivere innen sosiale fagfelt51440
8350 Dekks- og maskinmannskap (skip)51470
8111 Bergfagarbeidere51750
0000 Uoppgitt / yrker som ikke kan identifiseres51780
2266 Audiografer og logopeder51790
8343 Kran- og heisførere mv.51940
2224 Vernepleiere52050
4312 Forsikrings- og finansmedarbeidere52090
3212 Bioingeniører52110
2352 Spesiallærere / spesialpedagoger52310
3439 Andre yrker innen estetiske fag52460
2223 Sykepleiere52510
8131 Operatører innen kjemisk industri52600
5243 Dørselgere52610
4322 Logistikkmedarbeidere52640
2320 Yrkesfaglærere52680
3230 Yrker innen alternativ medisin52720
7215 Riggere og spleisere52810
4313 Lønningsmedarbeidere52880
3211 Radiografer mv.52960
2354 Andre musikklærere53240
3258 Ambulansepersonell53280
3214 Protese- og tannteknikere53400
2341 Grunnskolelærere53580
6221 Havbruksarbeidere53600
2621 Arkivarer og kuratorer53650
2643 Oversettere, tolker mv.53660
4311 Regnskapsmedarbeidere53820
3254 Optikere54090
3135 Kontrolloperatører innen metallproduksjon54230
3431 Fotografer og filmfotografer54430
2633 Rådgivere/forskere, humanistiske fag54470
7412 Automatikere54570
5165 Kjøreskolelærere55160
3142 Agroteknikere55210
3521 Teknikere innen radio og tv55310
1411 Hotellsjefer55330
7541 Yrkesdykkere55510
4416 Personalkontormedarbeidere55890
3512 Brukerstøtte, IKT55920
3143 Skogteknikere55940
3333 Arbeidsformidlere56010
7311 Presisjonsinstrumentmakere og -reparatører56320
3122 Arbeidsleder, industri56700
4132 Dataregistrere57180
2659 Andre utøvende kunstneriske yrker57230
2330 Lektorer mv. (videregående skole)57340
2652 Dirigenter, komponister, musikere og sangere57420
3331 Speditører og befraktere57710
2359 Andre lærere57970
5411 Brannkonstabler58180
3343 Sjefssekretærer58310
8112 Prosessoperatører (oppredning)58310
1439 Andre daglige ledere i tjenesteytende virksomheter58320
2166 Grafiske- og multimediadesignere58550
5112 Konduktører58800
2351 Spesialister i pedagogikk59130
2112 Meteorologer59160
3118 Tekniske tegnere59250
5211 Torghandlere59250
2221 Spesialsykepleiere59330
2265 Ernæringsfysiologer59340
8312 Skiftekonduktører mv59390
1420 Varehandelssjefer59530
3332 Konferanse- og arrangementsplanleggere mv.59540
2422 Høyere saksbehandlere i offentlig og privat virksomhet59760
2165 Landmålere, kartografer mv.59790
2310 Universitets- og høyskolelektorer/-lærere60010
2262 Farmasøyter60310
2431 Reklame- og markedsføringsrådgivere60340
3313 Regnskapsførere60480
3133 Kontrolloperatører innen kjemisk prosessindustri60530
2636 Geistlige yrker60690
3514 Internett-teknikere60780
3315 Takstmenn60850
2163 Produkt- og klesdesignere61340
2269 Kiropraktorer mv.61350
3355 Politibetjenter mv.61480
2642 Journalister62130
2132 Sivilagronomer mv.62380
2654 Regissører62400
2250 Veterinærer62520
3123 Arbeidsleder, bygg og anlegg62550
1431 Sports-, rekreasjons- og kultursenterledere62680
3115 Maskiningeniører62740
3323 Innkjøpere62850
3511 Driftsteknikere, IKT63060
2513 Nett- og multimediautviklere63080
2432 Informasjonsrådgivere63300
7542 Skytebaser og sprengningsarbeidere63460
1341 Ledere av omsorgstjenester for barn63540
2222 Jordmødre63880
2634 Psykologer63990
2120 Matematikere, statistikere mv.64540
3116 Kjemiingeniører64740
3322 Selgere (engros)64780
3112 Bygningsingeniører64830
7232 Mekanikere innen flytekniske fag64890
8311 Lokomotiv og T-baneførere65000
2164 Arealplanleggere65080
3312 Kundebehandlere lån og kreditt65330
2641 Forfattere mv.65380
2423 Personal- og karriererådgivere65970
3119 Andre ingeniører66150
2131 Biologer, botanikere, zoologer mv.66200
1344 Ledere av sosialomsorg66400
2522 Systemadministratorer66510
3121 Arbeidsleder, bergfag66520
2424 Rådgivere innen kompetanseutvikling66780
2133 Miljøvernrådgivere67100
2632 Rådgivere/forskere, samfunnsvitenskap67230
3114 Elektronikkingeniører68120
3513 Nettverks- og systemteknikere, IKT68360
2162 Landskapsarkitekter68590
3341 Arbeidsledere for kontorpersonell68670
3321 Forsikringsagenter68750
3131 Energikontrolloperatører68770
3113 Elkraftingeniører68850
2656 Programledere i TV og radio69000
3257 Helse- og miljøkontrollører69520
1343 Ledere av eldreomsorg69750
2514 Applikasjonsprogrammerere69750
2141 Sivilingeniører (industri og produksjon)69970
1311 Ledere i skogbruk, gartnerier mv.70400
2143 Sivilingeniører (miljøteknikk)70470
2161 Sivilarkitekter71110
2519 Andre programvare- og applikasjonsutviklere71190
1345 Ledere av utdanning og undervisning71380
3421 Idrettsutøvere71420
2411 Revisorer, regnskapsrådgivere71670
2521 Databasedesignere og -administratorer71990
2111 Fysikere og astronomer72040
8113 Operatører innen boring mv.72090
2512 Programvareutviklere73070
2511 Systemanalytikere/-arkitekter73750
2433 Salgskonsulenter innen tekniske og medisinske produkter73770
2261 Tannleger73850
2145 Sivilingeniører (kjemi)74040
1342 Ledere av helsetjenester74490
0210 Befal med sersjant grad74550
2142 Sivilingeniører (bygg og anlegg)74600
2421 Organisasjonsrådgivere mv.74810
2113 Kjemikere74900
2413 Finansanalytikere75000
1323 Ledere av bygge- og anleggsvirksomhet75080
3155 Teknikere innen luftfartssikkerhet75090
1114 Toppledere i interesseorganisasjoner75160
2434 Salgskonsulenter innen IKT-produkter75190
2619 Andre juridiske yrker75530
3134 Kontrolloperatører ved olje- og naturgassraffineringsanlegg75630
3334 Eiendomsmeglere og - forvaltere76130
2529 Sikkerhetsanalytikere mv.76580
3152 Dekksoffiserer og loser76610
2412 Finans- og investeringsrådgivere77490
3151 Skipsmaskinister77590
2153 Sivilingeniører (telekommunikasjon)78080
1324 Ledere av logistikk og transport mv.78530
2149 Andre sivilingeniører (unntatt elektroteknologi)79170
2631 Rådgivere/forskere, samfunnsøkonomi79200
2144 Sivilingeniører (maskin- og marin-teknikk)80230
1213 Strategi- og planleggingssjefer80340
2152 Sivilingeniører (elektronikk)81240
1219 Andre administrative ledere81970
2611 Jurister og advokater81990
0110 Offiserer fra fenrik og høyere grad82710
2151 Sivilingeniører (elkraftteknikk)83110
1222 PR- og informasjonssjefer83250
1111 Politikere83890
2211 Allmennpraktiserende leger84130
1312 Ledere innen akvakultur mv.84570
1321 Ledere av industriproduksjon mv.85130
1349 Andre ledere av produksjon og tjenesteyting85400
3117 Ingeniører innen petroleum, bergverk og metallurgi85700
1221 Salgs- og markedssjefer89080
1212 Personalsjefer92590
2146 Sivilingeniører (geofag, petro-leumsteknologi, metallurgi mv.)95110
1223 Forsknings- og utviklingsledere96020
1330 Ledere av IKT-enheter96730
2612 Dommere96840
1120 Administrerende direktører100300
2114 Geologer og geofysikere101330
2212 Legespesialister102840
3311 Finansmeglere103430
3153 Flygere104310
1211 Finans- og økonomisjefer107120
1112 Toppledere i offentlig administrasjon114210
1346 Ledere av forsikring og finansvirksomhet114970
3324 Handels- og skipsmeglere124810
1322 Ledere av olje- og gassutvinning mv.126160
Powered by Labrador CMS