Aktuelt

La meg gjenta: Staten skal overta luftambulansen

Politisk redaktør Skjalg Fjellheim i Nordlys har skrevet en kommentar der han påstår at jeg har reist tvil om at Arbeiderpartiet ønsker at luftambulansetjenesten skal overtas av staten, og integreres som en del av deakuttmedisinske miljøene ved sykehusene, skriver Ingrid Kjerkol, helsepolitisk talsperson i Arbeiderpartiet i Nordnorsk Debatt.

Publisert Sist oppdatert
Babcock Scandinavian Air Ambulance (BSAA) sitt første propelldrevne ambulansefly i Norge. Foto: Luftambulansetjenesten / John Trygve Tollefsen / BSAA

Fjellheim er vanligvis en skarp politisk observatør, men denne gangen har han påtatt seg rollen som Høyres spinndoktor.

La meg derfor nok engang gjøre det klart: Arbeiderpartiet mener staten skal overta driftsansvaret for luftambulansen. Denne høyspesialiserte tjenesten er ikke egnet for et anbudsregime.

I politisk kvarter på NRK 22.01 var jeg tydelig på at vi må utrede hvordan en slik statlig overtagelse skal gjøres. Det står jeg ved. En så komplisert tjeneste kan ikke bare insources over natten, som noen liker å tro. En av hovedgrunnene til at vi er tydelig på statlig overtakelse er nettopp de risikable overgangene vi i dag får i et anbudsregime. Et system der vi med jevne mellomrom bytter operatør fra en dag til en annen, med de tekniske utfordringer og sårbarhet for nøkkelpersonell som det medfører.

Jeg er også ærlig på at en statlig overtakelse ikke er noen magisk løsning. Det må eksempelvis gjøres slik at vi får en stadig oppgradering av medisinsk og teknisk utstyr. Vi mener det kan løses innenfor statlig drift, men det krever grundig forberedelse. Mange feil har allerede blitt gjort i styringen av tjenesten, fordi man har tydd til enkle løsninger.

Bent Høie har nedsatt et ekspertutvalg som utreder ideell eller statlig overtagelse. Men utvalget har ingen representasjon fra fagforeningene, fra folka som faktisk jobber i tjenesten. Vi mener at det er lite trolig at dette utvalget vil gi oss en modell for statlig overtakelse som er godt forankret i de mange ulike fagmiljøene som utgjør tjenesten.

Jeg refererte til denne utredningen i debatten med Høie, og Fjellheim mener at jeg med dette har sådd tvil om vi vil overlate ansvaret til stiftelsen Norsk Luftambulanse. Men det jeg mener er at Høies utredning antageligvis ikke vil gi et godt nok svar på hvordanstaten skal kunne overta, hvordan vi skal erstatte anbudsregimet. Det er dette som er grunnen til at jeg sier at Ap vil utrede hvordan statlig drift skal gjennomføres.

Fjellheim mener da at Arbeiderpartiet åpner døren på gløtt for stiftelsen Norsk Luftambulanse. Om han lytter til debatten i politisk kvarter en gang til, vil han ikke kunne unngå å få med seg at jeg mener stiftelsen gjerne må fortsette å søtte forskning og utvikling av akuttmedisin – men at driften av luftambulansetjenesten – den skal staten ta over!

Les hele innlegget i Nordnorsk Debatt

Powered by Labrador CMS