Aktuelt

Universitetslektor ved OsloMet, Astrid Harring, viser studentene Sunniva Kalleberg (t.v.) og Annelin Elde Sætre hvordan hjerneslagspillet fungerer.

Kan gaming hjelpe slagpasientene?

Det er ikke ofte Stiftelsen Norsk Luftambulanse lanserer dataspill. Ved hjelp av spillet Game Stroke skal ambulansestudenter øve seg på å stille presise diagnoser på pasienter med mistenkt hjerneslag, slik at de kan få riktig behandling raskere.

Publisert Sist oppdatert

Artikkelen ble først publisert på nettsiden til Stiftelsen Norsk Luftambulanse

I et klasserom på universitetet OsloMet står legen, forskeren og underviseren Maren Ranhoff Hov.

Hun viser en gruppe studenter hvordan de skal spille et nytt spill på telefonen. Ikke en helt ­vanlig dag på jobben – men nok en viktig dag i arbeidet med å gi slagpasienter raskere og bedre hjelp når det haster som mest.

Foran henne sitter studenter i para­medisin. Spillet de skal lære seg heter ­GameStroke, som på norsk betyr «Slag­spillet». Målet er at spillet skal gjøre det ­enkelt og underholdende å trene på klinisk undersøkelse av hjerneslagpasienter.

Det store spørsmålet er: Kan trening med spillteknologi gi like god læring som den tradisjonelle simuleringstreningen?

Forskningsspill: Lege og forsker Maren Ranhoff Hov skal finne ut om gaming kan gi god læring. Med på forskningsprosjektet er studentene (f.v.) Annelin Elde Sætre, Sunniva Kalleberg, Enid Marie Vatne og Mabel Irene Vatne. Foto: Fredrik Naumann/Felix Features

Møter 3D-animert pasient

Maren Ranhoff Hov deler sin arbeidstid mellom rollene som seniorforsker i Stiftelsen Norsk Luftambulanse, lege ved nevro­logisk avdeling på Oslo Universitetssykehus og førsteamanuensis i paramedisin ved OsloMet. I dette prosjektet vil alle de tre arbeidsgiverne ha stor nytte av resultatet.

– I spillet GameStroke kommer du hjem i stua til en 3D-animert pasient, som viser forhåndsprogrammerte slagsymptomer. Som spiller skal du registrere disse symptomene ved å bruke skalaen som i dag er forbeholdt slagspesialistene inne på sykehuset. Den kalles NIHSS, og er en serie sjekkpunkter som er grundig forankret i internasjonal forskning.

– Hvordan vinner du et spill som GameStroke?

– Først og fremst ved å gjenkjenne symptomene og gi dem en helt riktig rangering på skalaen. Du får også plusspoeng hvis du klarer å gjøre det på relativt kort tid, men det er presisjon som teller mest. Og jo mer du spiller, desto bedre blir du.

Halvparten får spille før testen

Studentene blir delt i to grupper. Den ene gruppen får laste ned GameStroke og bruke spillet som trening. Den andre gruppen må nøye seg med tradisjonell simulerings­trening. Noen uker senere skal studentene i begge grupper testes i hvor raskt og riktig de gjenkjenner slagsymptomer.

– Når vi analyserer resultatene av forskningen, kan vi se om det er forskjell på de som har trent tradisjonelt, og de som har trent med GameStroke. Vår hypotese er at det vil være enklere, morsommere og mer effektivt å trene med appen, sier Maren Ranhoff Hov.

Lars Væråmoen er en av studentene som nå bruker GameStroke til å øve.

– Den store fordelen er at pasienten på skjermen viser oss helt presise symptomer, der alle ser akkurat det samme. Når vi selv skal simulere i klasserommet for å øve der, må vi ofte simulere selv, basert på skisser på et skjema. Da blir det mer tilfeldig hvordan symptomene presenteres, for ingen av oss har møtt en slagpasient i virkeligheten, forteller Væråmoen.

Vil gi opplæring til hele landet

Maren Ranhoff Hov forteller at ideen til spillet kom i forbindelse med den forrige hjerneslag-appen hun arbeidet med: eStroke. Den bruker illustrasjoner for å lære ambulansearbeidere å bruke nettopp NIHSS-skalaen i undersøkelsen av slag­pasienter.

eStroke-appen var sentral i et forskningsprosjekt der 250 ambulansearbeidere og 30 leger brukte appen i det daglige arbeidet.

Med seg på laget har hun para­medic og forskerkollega Astrid Harring ved OsloMet.

– Vi håper helsemyndighetene kan rulle ut eStroke-løsningen for ambulanse­personell i hele Norge. Dette er en kompleks og omfattende undersøkelse, som krever mye øvelse og hyppige repetisjoner for å kunne gjøres både raskt og korrekt. Derfor er det viktig med grundig forskning og utvikling, slik Stiftelsen Norsk Luftambulanse nå gjør, påpeker Maren Ranhoff Hov.

Powered by Labrador CMS