Aktuelt

Har evaluert bruk av smertestillende

En systematisk oversikt og metaanalyse har sammenlignet paracetamol, NSAIDs og opioider gitt intravenøst.

Publisert

Sammenligningen er publisert i Emergency Medicine Journal (BMJ Journal). Artikkelen er videre gjengitt på nettsiden til Norsk Helseinformatikk (NHI). Paracetamol, ikke-steroide antiinflammatoriske legemidler (NSAIDs) og opiater/opioider, gitt intravenøst eller intramuskulært, er mye brukt for å gi analgesi til pasienter med moderat til alvorlig smerte. Forfatterne evaluerte nivået av smertestillende effekt gitt av intravenøs paracetamol alene sammenlignet med NSAIDs (intravenøst eller intramuskulært), eller opioider (intravenøs) alene hos voksne som henvendte seg til et akuttmottaket med akutte smerter.
Smertereduksjon ble primært målt etter 30 minutter, men det ble også målt etter 60, 90 og 120 minutter. I tillegg ble behovet for påfølgende smertebehandling registert, i tillegg til bivirkninger. NHI skriver at 27 studier med 5427 pasienter ble inkludert i den systematiske oversikten. 25 studier med 5006 pasienter inngikk i metaanalysen.

Etter 30 minutter var behovet for ekstra smertestillende signifikant høyere for paracetamol-gruppen sammenlignet med NSAID-gruppen. Mellom paracetamol- og opioid-gruppene var det ingen forskjell. Når det gjelder bivirkninger, var det halvert for paracetamol, sammenlignet med opioider. Mellom paracetamol og NSAID var det her ingen forskjeller.

Konklusjonen var at pasientene som ankommer akuttmedisin avdeling med ulike smertetilstander, så var smertestillende med paracetamol like effektivt som opioider eller NSAIDs. Dette gjaldt da etter 30 minutter, og paracetamol gitt intravenøst. Derimot hadde pasienter som var behandlet med NSAIDs mindre behov for ekstra smertestillende. Forfatterne konkluderer da med at resultatene tilsier at NSAIDs bør være førstevalg ved behov for smertelindring, mens paracetamol intravenøst er et godt alternativ.

Powered by Labrador CMS