Aktuelt

Frykter for legevaktbilen i Tønsberg

Det står på økonomien når legevaktbilens fremtid skal avgjøres for kommunene Tønsberg, Færder og Holmestrand.

Publisert Sist oppdatert

– Legevaktbilen tar unna mange transportturer som ellers må gjøres av ambulanse. Alternativet er at en ambulanse henter pasienten, kjører til undersøkelse på legevakten, og så transporterer pasienten enten hjem igjen eller til sykehus for innleggelse, sier ambulansearbeider Line Berger til Tønsbergs Blad.

Avisen skriver at Berger og hennes kolleger nå ikke vet hvor lenge de kan fortsette turnusen med legevaktbilen. På et allmøte fikk de beskjed om at det kanskje ikke blir drift etter mars måned i år. Til avisen advarer Berger mot konsekvensene dersom tilbudet ikke opprettholdes. Hun sier at det ikke bare er private hjelp, de rykker ut til.

– Spør fengselsvesenet, hjemmesykepleien og politiet hva det vil bety for dem. Vi kan rykke ut og se til personer som er i politiets varetekt istedenfor at politiet må kjøre dem hit og binde opp en patrulje som må vente sammen med pasienten på legevakten. Dette vil bety ekstremt mye mer å gjøre for ambulansene, sier Berger til Tønsbergs Blad. Hun advarer også mot at uten legevaktbilen vil akuttberedskapen gå ned når ambulansen må drive transport av pasienter til legevakten.

Legevaktbilen er et samarbeid mellom kommunene i Tønsbergregionen legevakt, og sykehuset. Gjennom det interkommunale samarbeidet står legevakten for ressursene, mens sykehuset tar seg av bil og personell fra ambulansetjenesten. Til avisen sier kommunalsjef Frode Hestnes i Tønsberg kommune at sykehuset like før sommeren avsluttet sin finansiering av prosjektet. Kommunene gikk da inn med hele summen for å finansiere driften. Denne prosjektperioden er over, og nå skal det vurderes hva som skal gjøres videre.

– Vi ønsker å fortsette tilbudet i en eller annen form. Legevaktbilen har spart ambulansene for rundt 1000 utrykninger i året, sier Hestnes til Tønsbergs Blad. Klinikksjef Prehospital Klinikk og Samhandlingssjef SiV, Erik Nordberg, påpeker at legevaktenes kapasitet til å rykke ut er et kommunalt ansvar. Derfor landet sykehuset på at deres økonomiske bidrag til legevaktbilen kunne videreføres etter prosjektperiodens avslutning i 2022.

Powered by Labrador CMS