Aktuelt

Amarok-ambulanse i Vestre Viken.

Enighet i lønnsoppgjøret for Deltas medlemmer i sykehus

Alle Deltas medlemmer i sykehusene er sikret generelle lønnstillegg på linje med resten av offentlig sektor.

Publisert Sist oppdatert

– Vi har oppnådd et akseptabelt resultat i tråd med resultatet i andre deler av offentlig sektor og over rammen i frontfaget.

Oppgjøret har en klar prioritering av fagarbeidere og høgskolegruppene, noe som har vært viktig for Delta.

Økte lørdags- søndagstillegg og nattillegg for hele vaktens lengde har også vært viktige krav for oss, sier Delta-leder og forhandlingsleder for YS Spekter Lizzie Ruud Thorkildsen i et intervju på Delta sine nettsider.

– Jeg er fornøyd med at vi har fått gjennomslag for at også helsesekretærer nå omfattes av bestemmelsen som sikrer lønnstillegg for relevant fagskoleutdanning.

Det er et viktig skritt mot en anerkjennelse av at kompetanse skal lønne seg på alle utdanningsnivåer.

Arbeidet med å få flere heltidsstillinger og bedre oppgavedeling skal styrkes.

– Heltid er helt avgjørende både for å sikre gode tjenester, og for å sikre den enkelte forutsigbarhet og en inntekt å leve av, sier Ruud Thorkildsen.

Generelt tillegg og økte minstelønnssatser

  • Alle Deltas medlemmer i sykehusene er sikret et lønnstillegg på minst 12.000 kroner.
  • Ufaglærte med 10 års ansiennitet eller mer får ytterligere 1.000 kroner.
  • Alle i stillingsgruppe 2 og 3 (fagarbeidere og ansatte med 3-årig videregående utdanning, med og uten autorisasjon) med 10 års ansiennitet eller mer får ytterligere 5.000 kroner i lønnstillegg og får derved en lønnsøkning på 17.000 kroner. (Kulepunktet er oppdatert 21.06 2022 kl. 11.08)
  • Høyskoleutdannede får et lønnstillegg på 3,0 prosent, og høyskoleutdannede med 16 års ansiennitet får ytterligere 1,1 prosent.
  • Ansatte som ikke er innplassert i stillingsgruppe får 4,1 prosent.
  • Rammen for oppgjøret er på 3,84 prosent.

Paramedic- og autorisasjonskrav blir med videre

Delta-lederen er tilfreds med at det ble enighet i forhandlingene, men understreker at det er flere krav som det blir nødvendig å ta med i det videre arbeidet.

Jeg er ikke fornøyd med at vi ikke har fått på plass høyskolelønn for ambulansepersonell med paramedic-utdanning og bachelor i paramedisin denne gang heller. Dette er provoserende, sier Ruud Thorkildsen.

Delta har også i flere lønnsoppgjør fremmet krav om et eget lønnsnivå for fagarbeidere og ansatte med 3 års videregående utdanning med autorisasjon.

– Dette forventer vi kommer på plass snarest, sier Ruud Thorkildsen.

– De sentrale forhandlingene for sykehusansatte omfatter Deltas medlemmer i helseforetak med sykehusdrift og sykehus med driftsavtale (Lovisenberg sykehus og Martina Hanssens Hospital) i tariffområde Spekter.

Les hele saken på Delta sine nettsider.

Powered by Labrador CMS