Aktuelt

Elektronisk pasientjournal.

Elektronisk prehospital journal ved Sykehuset Innlandet HF

I november går startskuddet for innføring av elektronisk pasientjournal i ambulansetjenesten i Sykehuset Innlandet.

Publisert Sist oppdatert

Opplæringen av superbrukere er allerede i gang, og om en måneds tid starter utrullingen ved ambulansestasjonene, melder Sykehuset Innlandet HF.

Et elektronisk journalsystem vil erstatte papirjournal i ambulansene og sikre at helseopplysningene følger pasienten elektronisk fra ambulanse tilkalles og videre i behandlingskjeden.

Pasientsikkerhet

Overgangen til elektronisk journal i ambulansetjenesten er etterlengtet og vil bidra til å styrke pasientsikkerheten.

– Elektronisk journal har en rekke fordeler og innebærer blant annet at ansatte i tjenesten kan motta og registrere opplysninger allerede mens de er ute på oppdrag.

Løsningen henter også informasjon fra monitoreringsutstyr i ambulansen og lagrer data fra målingene direkte i journalen, forteller assisterende avdelingssjef for ambulanse, Lars Solhaug.

Ambulansejournalen vil også gi støtte til ambulansepersonellet med informasjon slik at de kan gi best mulig og standardisert helsehjelp til pasienten.

Ambulansepersonellet vil når systemet er fullt utbygget tilgang til kritisk informasjon om pasientens sykehistorie, for eksempel fra kjernejournal, noe som vil sikre riktig og tilpasset behandling.

Bedre kommunikasjon på tvers

Den elektroniske ambulansejournalen vil også gi bedre kommunikasjon mellom de prehospitale tjenestene og sykehusene, ved at for eksempel akuttmottakene vil ha tilgang til pasientens ambulansejournal før ankomst sykehus.

Dokumentasjonen fra ambulansen blir mer ensartet og strukturert, og sykehuset vil få mer informasjon i forkant av mottaket.

Gjøvik, Gran og Hamar blir de første stasjonene i Innlandet til å ta i bruk løsningen, før de andre ambulansestasjonen innfases fortløpende.

– Vi har som mål at hele tjenesten skal ha tatt i bruk elektronisk pasientjournal i løpet av februar, sier Solhaug.

Les saken hos Sykehuset Innlandet HF.

Powered by Labrador CMS