Aktuelt

Ola Yttre.

Delta og Ambulanseforbundet krever nøyaktige tall for responstid

Ambulanseforbundet i Delta er bekymret for forslaget om å innføre nye målemetoder for responstiden.

Publisert Sist oppdatert

Vi er bekymret for forslaget om å innføre nye målemetoder for responstiden og særlig for hva dette vil bety for distrikts-Norge. Dette skriver Delta-leder Lizzie Ruud Thorkildsen og leder i Ambulanseforbundet, Ola Yttre i et innlegg i Delta.

Ambulanseforbundet i Delta har i en årrekke jobbet for en lovfesting av responstid for ambulanser, særlig fordi det er for stor variasjon i responstiden i distriktene. De er skeptisk til om nye målemetoder løser utfordringene.

– Vi må ha forsikringer om at eventuelle nye metoder for å måle responstid for ambulanser gir oss korrekte resultater som gjør det mulig med nødvending styring, sier Lizzie Ruud Thorkildsen og får full støtte av leder for Ambulanseforbundet i Delta, Ola Yttre.

Reelle tall

Ruud Thorkildsen og Yttre er bekymret for om eventuelle nye målemetoder vil gi et riktig bilde av hvordan det står til med responstid over hele landet. Spesielt er de urolige for situasjonen i deler av distrikts-Norge.

De to er opptatt av at alle faktiske oppdrag må registreres og inngå i tallmaterialet og at presentasjonen av tallene gir et riktig bilde.

Det må være reelle tall som måler den faktiske virkeligheten og realiteten på bakken. Bare slik kan det treffes tiltak der det er nødvendig.

Publikum må ha trygghet for at ambulansetjenesten fungerer og at responstiden holdes. Du må vite at ambulansen kommer enten du befinner deg på Nordberg eller Nordkapp. Hvert sekund teller, påpeker de to.

Ambulanseforbundet og Delta har gjennom mange år kjempet for at det stilles presise krav til responstid. Nå arbeider Helsedirektoratet med revisjon av de nasjonale kvalitetsindikatorene.

Krever god kvalitet

I et brev til de regionale helseforetakene og KS foreslår direktorat å gå vekk fra 90 prosentil og over til å måle en median responstid på kommunenivå. På AMK-områdenivå beregnes indikatoren som 90 prosentil.

Ambulanseforbundet i Delta deltok nylig i et møte med direktoratet for å fremføre sine synspunkter på responstidsmålinger.

– For at tjenesten skal kunne utføres med god kvalitet må også målingene over tid være av god kvalitet, sier Yttre.

Les saken på Delta sine nettsider.

Powered by Labrador CMS