Aktuelt

Bliksund får Monterro med på laget, og ønsker å satse internasjonalt.

Bliksund får Monterro som majoritetseier

Investeringsselskapet Monterro som er spesialisert på programvareselskaper i Norden, blir majoritetseier i det markedsledende e-helseselskapet Bliksund.

Publisert Sist oppdatert

Målet er vekst og internasjonalisering for å støtte flere kunder i helsetjeneste og nødetater, oppgir Bliksund i en pressemelding.

Bliksund mer enn tredoblet inntektene i fjor sammenliknet med året før. Da vant selskapet kontrakten om å utstyre alle landets ambulanser med digitale journaler.

Veksten er knyttet til selskapets to produktgrupper: Styringsverktøy for nødetater og pasientjournalsystem for ambulansetjenesten.

Monterro har kjøpt mer enn halvparten av aksjene i Bliksund. Grunderne eier resten.

Internasjonale ambisjoner

I det videre vil Monterro i samarbeid med eksisterende ledelse legge grunnlaget for høyere tempo i videreutviklingen av applikasjonene, utvidelse av produktporteføljen på Bliksunds digitale plattform gjennom oppkjøp og nyutvikling, og inntog i andre land. Så langt har selskapet konsentrert seg om Norge.

Roald Hunvik, partner og Norgessjef i Monterro.

– Denne investeringen er hundre prosent i tråd med Monterros modell. Vi skal støtte de svært dyktige gründerne og øvrig ledelse i Bliksund med videreutviklingen av selskapet. Det innebærer produkt og produktspekter, og det innebærer internasjonal vekst. Sammen kommer vi til å vokse – primært organisk. I tillegg kommer vi til å lete etter riktige oppkjøpsmuligheter, sier Roald Hunvik, partner og Norgessjef i Monterro.

Bliksund ble etablert i 2010, og besitter tung domenekompetanse innen akuttmedisin, helsetjeneste og nødetatene for øvrig – i tillegg til ledelse av enhetene de nå utvikler produkter for.

Selskapet jobber tett med kundene som skal bruke systemene. Det har vært sentralt for å sikre brukervennligheten i løsningene.

Bliksunds løsninger er kompatible med andre sentrale støttesystemer – som elektroniske pasientjournal-systemer (EPJ) - som benyttes hos kundene.

Tor Laukvik, adm.dir. i Bliksund. Foto: Bliksund

– Vi har en rolle i den pågående digitaliseringen av helsetjenesten i Norge. Målet er å være relevant i enda flere deler av helse-Norge, og fremfor alt å bidra til det samme i andre land. Vi ser i første omgang på Sverige, Danmark og Storbritannia, men er også åpne for andre muligheter, sier administrerende direktør Tor Laukvik i Bliksund.

Store vekstambisjoner

Bliksunds kunder er godt fornøyd med produktene og leveransene. Det gjenspeiles i kundeundersøkelser og i selskapets solide posisjon i sin markedsnisje i Norge.

Ettersom arbeidsflyten er temmelig lik verden over, og det forventes omfattende forestående digitaliseringsbølge innen helsetjenester globalt, er vekstambisjonene store.

– Bliksunds produkter er høyt verdsatt i bruk hos kundene. Vi har klokketro på at de danner et godt utgangspunkt for bedre oversikt og kontroll for brukerne, og muliggjør digital samhandling. Vi er glade for at vi nå har funnet en medinvestor som er kjent for sin dyktighet til videreutvikling og vekst i nye markeder. De er spesialisert på IT-bedrifter som vår. Gjennom eierskapet får vi tilført uvurderlig strategisk kompetanse og finansielle muskler, sier Laukvik.

Om Bliksund

Powered by Labrador CMS