Aktuelt

Sjøfartsdirektoratet ønsker å ta over småbåtregisteret. Redningsselskapet frykter det vil gå ut over beredskapen.

Bekymret for fremtidens kystberedskap

Sjøfartsdirektoratet vil overta småbåtregisteret fra Redningsselskapet.

Publisert Sist oppdatert

Denne uken la Nærings- og fiskeridepartementet fram en anbefaling fra Sjøfartsdirektoratet om at det skal opprettes et obligatorisk småbåtregister. Denne driftes i dag av Redningsselskapet, men nå foreslås det at Sjøfartsdirektoratet tar over. Det bekymrer generalsekretær Grete Herlofson i Redningsselskapet.

– Vi er dypt bekymret for fremtidens kystberedskap fordi inntektstapet dette medfører tilsvarer driften av om lag ti redningsskøyter med frivillig mannskap, sier generalsekretæren i en pressemelding.

Sjøfartsdirektoratet fikk i februar i år i oppdrag å utrede om det bør opprettes et obligatorisk småbåtregister. Oppdraget var todelt. I del 1 av utredningen vurderte Sjøfartsdirektoratet om det bør opprettes et obligatorisk småbåtregister, og hva som vil være en hensiktsmessig avgrensing av et slik register. I del 2 av utredningen har Sjøfartsdirektoratet sett nærmere på om et register bør driftes av en offentlig eller privat aktør, hvilke aktører som kan være aktuelle

Generalsekretær Grete Herlofsen er bekymret for sine ansatte og redningsskøytene langs kysten. FOTO: Redningsselskapet

Frykter for arbeidsplasser

Redningsselskapet mener at et obligatorisk småbåtregister skal bidra til å styrke sjøsikkerheten, ikke svekke den. Herlofson poengterer at med Sjøfartsdirektoratets anbefaling svekkes Redningsselskapets beredskap, og dermed beredskapen for alle som ferdes langs kysten.

– Vi stiller oss undrende til anbefalingen da det allerede finnes et velfungerende småbåtregister. Redningsselskapet drifter i dag Småbåtregisteret med kontorer i Horten og Arendal. Overskuddet fra Redningsselskapets Småbåtregister går direkte inn i kystberedskapen gjennom drift av redningsskøyter langs kysten. Vi stiller spørsmålstegn ved samfunnsøkonomien i Sjøfartsdirektoratets anbefaling om å overta vårt småbåtregister somi dag finansierer driften av flere redningsskøyter, sier hun.

Redningsselskapet trekker fram spesielt arbeidsplasser i Horten og Arendal som de mener kan gå tapt. Den årlige inntekten fra dagens register er 34,6 millioner kroner. Summen tilsvarer drift av ti frivillige redningsskøyter årlig. Redningsselskapet skriver i pressemeldingen at hvis denne inntekten faller bort vil det ikke bare føre til en kraftig svekkelse av kystberedskapen, men også svekke den frivillige beredskapen langs kysten vår

– I strid med anbefaling

– Beslutningen er direkte i strid med totalberedskapskommisjonens anbefaling om å styrke den frivillige beredskapen og regjeringens ambisjoner om å gi mer ansvar til frivilligheten. Derfor ber vi nå regjeringen om å lytte til våre innspill og ikke akseptere en anbefaling som fører til en kraftig svekkelse av kystberedskapen og frivilligheten, sier Herlofson.

Sjøfartsdirektoratet viser blant annet til at registerføring tradisjonelt har vært en statlig oppgave, og at dette også er normen i våre naboland hvor betydningen av fagkompetanse og effektiv samhandling er vektlagt og småbåtregistrene er samlokalisert med realregister.

Redningsselskapets Småbåtregister er Norges største register for fritidsbåter med lengde opp til 15 meter. I dag inneholder registeret informasjon om rundt 445.000 båter, hvorav 186.000 er aktivt registrerte båter tilknyttet dagens eier. Estimert er det ca. 770.000 fritidsbåter i Norge (Båtlivsundersøkelsen fra 2022).

Powered by Labrador CMS