Aktuelt

AMK-sentralen til Helgelandssykehuset. Illustrasjonsfoto.

AMK-IKT-investeringen skal styrebehandles i alle fire RHF

Anbudet på AMK IKT har valgt leverandører. Nå skal dette styrebehandles før prosessen ruller videre.

Publisert Sist oppdatert

AMK IKT som handler om helt ny teknologi på norske akuttmedisinske sentraler, er ferdigbehandlet i prosjektets styrende organer.

Nå legges det frem styresaker i hver av de fire regionale helseforetakene (RHF), og det ser ut til at styrebehandling kan gjennomføres før sommerferien, skriver AMK IKT i en nyhetsmelding.

Her følger hele nyhetsmeldingen:

Replanlegging på grunn av korona-utbruddet

Alt helsepersonell ble tilbakeført til linjen da korona-utbruddet inntraff.

Det har derfor vært arbeidet med replanlegging av implementeringsfasen. Forutsatt at styrene godkjenner investeringen, og at det skjer før sommerferien, vil implementeringsfasen starte 17. august 2020.

Interne ressursforespørsler er sendt til de kliniske og IKT-miljøene.

Det er også enighet mellom regionene, og med leverandør, om at en skal tilrettelegge for digital samhandling så langt som nødvendig, for å ivareta smittevernhensyn.

Det vil bli utviklet en plan for pilotering og innføring som et resultat av de innledende faser av implementeringsprosjektet som gjennomføres i 2020. Så langt planlegges løsningen innført i 2022.

HDO sitt kommunikasjonsprosjekt (KAK)

Det er HDO som har ansvaret for kommunikasjonsløsningen som skal benyttes i AMK-sentralene. Denne er nå under anskaffelse i regi av HDO.

Tekniske utredninger

Det er utarbeidet tekniske utredninger for områdene drift, sikkerhet, nettverk, integrasjoner og forvaltning.

Dette er gjort for å få klarhet i hvordan de fire helseregionene skal samarbeide rent teknisk i forhold til innføring av felles AMK-løsning.

Utredningene og anbefalingene blir fremlagt for IKT-direktørene i de fire helseregionen i deres møte i mai 2020. Beslutningene som blir tatt der vil være premissgivende for detaljspesifiseringsarbeid som starter opp over sommeren.

Kodeverk

Det er iverksatt et arbeid for å koordinere kodeverk. Dette vil bli forankret i alle helseregionene og personer med kompetanse på dette området jobber sammen for et felles kodeverk innen de prehospitale tjenestene.

Powered by Labrador CMS