Aktuelt

Å bemanne alle ambulanser med forskriftsmessig kompetanse er en utfordring

Publisert Sist oppdatert

Siden årtusenskiftet har ambulansetjenesten gjennomgått en profesjonalisering med blant annet krav om autorisasjon som ambulansearbeider hos fast ansatte, skriver Lars-Jøran Andersson, avdelingsoverlege ambulanseavdelingen, Akuttmedisinsk klinikk, UNN i et leserinnlegg i Framtid i nord.

Det innebærer også at øvelser, innføring av nye prosedyrer og faglig oppdatering i større grad er satt i system.

Fagutvikling er en utfordring og rekruttering vanskelig der ambulansen har hjemmevakt, slik det fortsatt er ved mange av UNNs ambulansestasjoner. I tillegg går det tregere når det virkelig haster, derfor er dreining mot større andel tilstedevakt en viktig del av profesjonaliseringen av UNNs ambulansetjeneste.

I tiden fremover venter nye muligheter for utvikling av ambulansetjenesten. Etablering av en ny utdanning for ambulansearbeid på bachelornivå gir en tydelig retning for hva som forventes av ambulansetjenesten i årene som kommer. Det er avgjørende at vår ambulansetjeneste får rammebetingelser som gjør at den i fremtiden kan gi befolkningen et akuttmedisinsk tilbud på nasjonalt toppnivå.

Utfordrende

I år 2000 kom det krav om at minst en på ambulansen skal ha autorisasjon som ambulansefagarbeider. Det første fagbrevet kom i 1999, og nå har så godt som alle 270 fast ansatte i ambulanseavdelingen autorisasjon som ambulansearbeidere.

Mange har i tillegg ettårig høyskoleutdanning som paramedic eller bakgrunn som sykepleiere. Siden fagkunnskapen har økt har også ambulanseavdelingen kunnet ta i bruk stadig nye og avanserte behandlinger.

Det har gått ti år siden UNN (og tidligere Hålogalandssykehuset) tok over ansvaret for ambulansetjenesten i UNNs befolkningsområde. Med nesten 50 ambulanser på over 30 ambulansestasjoner er den geografiske spredningen stor.

Å bemanne alle ambulanser med forskriftsmessig kompetanse er en utfordring.

Ofte finnes ikke personell med kompetanse lokalt og mange ambulansearbeidere må pendle. Som en av de siste ambulanseavdelingene i landet har UNNs ambulanseavdeling fortsatt hjemmevakt på mange stasjoner.

Det gjør det vanskelig å rekruttere personell til disse stasjonene.

I tillegg til at vakt på stasjonen gir ambulanseavdelingen mulighet til å ansette pendlere, gir vakt på stasjon større muligheter for å øve og holde seg faglig oppdatert, og ikke minst gir det raskere utrykning når det virkelig haster.

Tilstedevakt gir også en god ramme for etterarbeid etter vanskelige oppdrag. Økt tilstedevakt er viktig for videre utvikling av en profesjonell ambulansetjeneste.

Fremtidens ambulansetjeneste i UNN vil være bærebjelken for det akuttmedisinske tilbudet utenfor sykehus. Samarbeidet med kommunene må styrkes og videreutvikles slik at legevakt og ambulansetjeneste utfyller hverandre så godt som mulig.

UNN-styret skal i sitt møte 28. og 29. mars sette retningen for videre utvikling av ambulansetjenesten. Muligheten ligger der til å fullføre den profesjonaliseringen av ambulansetjenesten som har pågått i nesten to tiår.

Les hele innlegget hos Framtid i nord

Powered by Labrador CMS