Webinar

Anne Kristine Bergem er lege med spesialisering i psykiatri, forfatter og har en mastergrad i ledelse. Hun har erfaring både fra klinisk arbeid og helseledelse. De siste årene har hun arbeidet med undervisning om temaer knyttet til psykiske lidelser, psykisk helse og kommunikasjon opp mot akutte og prehospitale tjenester.Hun kan nås på akbergem@me.com.

Mennesker i psykose - Anne Kristine Bergem

Anne Kristine Bergem er psykiater med lang ­erfaring fra psykisk helsevern.

Publisert Sist oppdatert

I snart ti år har hun bidratt med økt forståelse i prehospital tjeneste for pasienter i akutte psykiske kriser og møtet med både dem og deres pårørende, gjennom bøker, undervisning og foredrag.

På webinaret blir det to innlegg - et kort innlegg om psykiatribegrepet og et innlegg om møtet med den psykotiske pasienten.

Her besvarer hun spørsmål som: Er psykotiske pasienter farligere enn resten av befolkningen? Hun har også praktiske råd om hvordan man kommuniserer med psykotiske på en trygg måte.

Bergem skrev en barnebok som ble utgitt i 2013 på Fagbokforlaget om hvordan det oppleves å ha en psykotisk forelder: Pappa´n min er syk i tankene sine. Boka er ment som en samtaleåpner for små barn med psykisk syke foreldre.

Bergem er førstelektor ved OsloMet – storbyuniversitetet på helsefakultetet.

Der øser hun også av sine kunnskaper og erfaringer til bachelorstudentene i pre­hospitalt arbeid.

Powered by Labrador CMS