Webinar

Steinar Olsen, avdelingsdirektør i Helsedirektoratet.

Hvorfor endre kvalitetsindikatoren for responstid? Steinar Olsen, Helsedirektoratet

Siden 2018 har ikke Helsedirektoratet publisert responstidstall for ambulansetjenesten.

Publisert Sist oppdatert

Hittil har det vært den eneste nasjonale kvalitetsindikatoren i denne tjenesten.

Nå foreslår Helsedirektoratet to helt nye ting:

  • At responstider på kommunenivå skal måles som 50 persentil, altså median, ikke 90 persentil som tidligere.
  • At responstider ikke skal måles per ambulansetjeneste, men ut fra AMK-områder.

En liten høringsrunde i de regionale helseforetakene (RHF) viser at de er positive til forslagene, med noen få innsigelser.

Avdeling for akuttmedisin og beredskap i Helsedirektoratet står bak forslaget og saksbehandlingen av dette.

Steinar Olsen, avdelingsdirektør i avdeling akuttmedisin og beredskap, vil redegjøre for hvorfor Helsedirektoratet ønsker å endre kvalitetsindikatoren, og hvilke konsekvenser det kan få for ambulanse- og AMK-tjenestene i Norge.

Olsen har lang fartstid i ambulansetjenesten. Han startet i Norsk Folkehjelp som 13-åring, jobbet i ambulansetjenesten fra han var 18, har sykepleierutdanning, var ambulansesjef for ambulansetjenesten i Akershus i 13 år, og deretter avdelingsleder for kirurgisk klinikk på Ahus. Han gikk over til Helsedirektoratet i 2007. Her var han først involvert i utrullingen av Nødnett. De siste 12 årene har han vært avdelingsdirektør for denne avdelingen med stadig skiftende navn, nå under navnet akuttmedisin og beredskap.

Powered by Labrador CMS