Webinar

Kurt Rønning, nestleder Yrkesseksjon helse og sosial i Fagforbundet.

Hvilke utslag kan nye responstids-målinger gi for ambulansetjenesten? Kurt Rønning

Fagforbundet holder innlegg på Ambulanseforums webinar om responstid.

Publisert Sist oppdatert

Hvilke utslag kan nye responstidsmålinger gi for ambulansetjenesten?

– Medianmålinger vil medføre at utrykninger som tar lengst tid ikke blir regnet med. Responstiden vil da fremstå kunstig lav i de områdene hvor ambulanseberedskapen allerede er dårligst, sier Kurt Rønning, nestleder Yrkesseksjon helse og sosial i Fagforbundet.

Han er en del av den politiske ledelsen i Fagforbundet og har de prehospitale tjenestene som et ansvarsområde.

Fagforbundet er altså skeptisk til forslaget fra Helsedirektoratet om å bruke median i stedet for 90 persentil, i motsetning til de regionale helseforetakene.

Rønning, som for øvrig er fra Indre Fosen i Trøndelag, mener formålet med en nasjonal kvalitetsindikator for responstid bør være å gi en best mulig oversikt over status i tjenesten, og helsetilbudet innbyggerne får.

– Til det trengs nøyaktige tall for hele landet, ikke et mediantall som selekterer bort utkantene.

På Ambulanseforums webinar vil Fagforbundet redegjøre for sine synspunkter.

Powered by Labrador CMS