Utenriks

Norge og Sverige: Samlet til et «nødnettrike»

Publisert Sist oppdatert

Tetrasamarbeidet NOSE ISI (Norsk-svensk Inter System Interface) gjør at ambulansepersonell og AMK kan kommunisere på tvers av grensene ved felles oppdrag.

Den offisielle åpningen av tetrasammenknytningen mellom Norge og Sverige fant sted på AMK Trondheim den 1. februar.
28 ulike aktører i Norge og Sverige fra nord til sør demonstrerte den nye funksjonen gjennom en felles talegruppe.

«Når luftambulansen i Trondheim har blitt kalt ut til skiskader i alpinbakkene i Åre og trafikkulykker i Duved, har de måttet stole på en ustabil mobillinje,» skrev Adressa i etterkant av seansen (krever innlogging).
– Noen ganger har vi mistet mobildekningen. Da har det vært som å fly inn i et svart hull, sa Bjørn Carlsen, redningsmann ved Norsk Luftambulanse i Trondheim til Adressa.
Luftambulansen i Trondheim har årlig mellom 25 og 30 oppdrag på svensk side.
– Nå blir det enklere å redde liv på tvers av landegrensene, sier administrerende direktør Grethe Aasved i en pressemelding fra St. Olavs Hospital.
– Flere ganger i løpet av året blir vi anmodet om bistand med ambulanse- og luftambulanseressurser til hendelser i Sverige. Oppdrag i grenseområdet til Sverige kan være krevende med lange avstander og ressursknapphet. God kommunikasjon med luftambulanse, egen AMK-sentral og ressurser fra Sverige er avgjørende for å løse oppdragene, til beste for de hjelpetrengende, sier Kirsten Mo Haga, leder for AMK-sentralen ved St. Olavs hospital.
Namdalsavisa melder på sin side at fra 1. februar ble Norge og Sverige samlet til et nødnettrike (krever innlogging).
– Vi bistår ofte svenskene og har allerede et godt samarbeid over grensa, og nå tar vi det et steg videre med at vi kan kommunisere på samme plattform, sier avdelingsleder på AMK-sentralen i Namsos, Arnt J. Myrvold.
Han anslår det til 20–30 oppdrag årlig, eller et par ganger i måneden.
Da Helsedirektoratet og den svenske Socialstyrelsen gikk live klokka 11.00 fredag 1. februar var det startskuddet til en nødnettstafett-test som gikk via alle norske og svenske AMK-sentraler og ambulansestasjoner som er operative på begge sider av grensa. Hovedredningssentral, luftambulansen og 330-kvadronen, samt enkelte andre etater var også innom med en hilsen, forteller Namdalsavisa.
– Nettet har jo vært under utprøving ei god stund, og erfaringene så langt er meget gode. Men nå er det offisielt satt i drift, og det er verdt ei markering, mener Myrvold.
– Hva har dette å si for det daglige arbeidet?
– For oss er dette et viktig løft med tanke på kommunikasjon. For pasienten er det et framskritt som bidrar til enda større trygghet for at de får den hjelpen de behøver så raskt som mulig uavhengig om de er på norsk eller svensk side av grensa, sier Myrvold.
Han sier at ved å gå live kan nå alle som har behov for å lytte på sambandet få den samme informasjonen uten forsinkelser eller mellomledd.
NOSE ISI ble testet ut i Østfold-området fra juni til september i fjor, og fungerte godt der.
– Vi er ganske ofte over på svensk side, og vi har også en del svenske ambulanser som kjører pasienter til Kalnes fra for eksempel Strømstad-området. Det at vi nå kan kommunisere direkte med hverandre og dele informasjon er gull verdt. Det styrker pasientens sikkerhet betraktelig, sier Merete Storli Tveit, avdelingssjef i prehospital avdeling i Sykehuset Østfold, til Moss Avis.
Koblingen mellom Nødnett og Rakel er altså operativt i hele Nord-Norge, Nord-Sverige, Midt-Norge og Midt-Sverige, samt Østfold og Vestre Gøtalandsregionen.
Sykehuset Innlandet og området på andre siden av grensen, Dalarna og Värmland skal være operativt om et par måneder.
Ved Barents Rescue i september skal man også koble med Finland i FINOSE-talegruppe (Finland-Norge-Sverige). Dette skal være operativt for alle i desember.
Norge og Finland vil få egne talegrupper ved navn FINO.
De felles talegruppene skal også tas i bruk av brann og politi etter hvert.
Helses talegrupper vil ha navnene NOSE H (health), brann vil hete NOSE F (fire) og politiets talegrupper NOSE P (police).
Folkbladet i Sverige melder også om et «Säkrare blåljussystem mellan Sverige och Norge»
På fredagen kunde länderna ge grönt ljus för ett nytt gränslöst samarbete, skriver Folkbladet.
– De tekniska och organisatoriska problemen är nu lösta och först ut är hälso- och sjukvården, säger Erik Nordhall, biträdande verksamhetschef vid Akutsjukvården i Västerbotten.
Powered by Labrador CMS