Utdanning

OUS trekker seg fra samarbeid om paramedicutdanning på HiL/HiG

Publisert Sist oppdatert

Høgskolen i Lillehammer (HiL) og Høgskolen i Gjøvik (HIG) har i flere år samarbeidet om gjennomføring av det Nasjonale paramedicstudiet som ble etablert på HiL i 2003. HiG har tatt over det formelle ansvaret for gjennomføringen, og Sykehuset Innlandet HF vil nå bli en del av samarbeidet, skriver HIG på sine nettsider.
Oslo universitetssykehus HF har hittil vært kontraktspart, men trekker seg nå fra samarbeidet. Dermed tar Sykehuset Innlandet HF (SI) over ansvaret med gjennomføring av medisinske og ambulanseoperative emner. Dette vil gjelde fra kullet som begynner på de medisinske og ambulanseoperative emner i januar 2017.
Dekan Heidi Vifladt (HiG) og divisjonsdirektør Geir Kristoffersen (divisjon prehospitale tjenester i SI) ønsker avtalen velkommen. De mener det er et stort potensial for fortsatt kompetanseheving på dette nivået. Siden 2003 er det uteksaminert ca. 550 studenter fra studiet. Vifladt og Kristoffersen håper at det fortsatt vil være en stor søkermasse fra hele landet på et så veletablert studie. I dag gjennomføres utdanningen som oppdragsundervisning.
Ønsker pilot på deltidsbachelor
Et utvidet samarbeid vil gjøre det lettere å innrette den Nasjonale paramedicutdanningen på 60 studiepoeng mot en deltidsbachelor i paramedic.
Både HiG og SI ønsker at det etableres et pilotprosjekt innen utvikling av deltidsbachelor i ambulansefaget, som kan gi innpass til alle som har studiepoeng fra paramedicstudiet.
Videre vil det kunne være mulig å gi innpass til fagarbeidere i ambulansefaget. Mange ambulansetjenester og høgskoler i Norge venter nå en avklaring på om Helsedepartementet bevilger midler til slik pilotering.
Les hele pressemeldingen hos HIG

Powered by Labrador CMS