Utdanning

Bjørn Erik Hox, ambulansearbeider og tillitsvalgt i Fagforbundet, Ingvild Kjerkol, helseminister, Mette Nord, leder i Fagforbundet og Iren Luther, yrkesseksjonsleder helse og sosial i Fagforbundet.

Nærmere overgangsordning for autorisasjon som paramedisiner

Helse og omsorgsdepartementet sender til høring en overgangsordning som gir rett til autorisasjon som paramedisinere for ambulansearbeidere og sykepleiere med videreutdanning innenfor paramedisin.

Publisert Sist oppdatert

– Fagforbundet har sikret at de med videreutdanning i Nasjonal Paramedic ikke blir hengende etter, men får autorisasjon som paramedisinere. Vi er utrolig glade for at vi nå har fått dette på plass, sier Iren Luther. Hun er leder av Yrkesseksjon helse og sosial i Fagforbundet.

Skille

Autorisasjonsordningen for helsepersonell ble innført for den nye helsepersonellgruppen paramedisinere med bachelorgrad i paramedisin i mai 2022. Innføringen skapte et skille mellom helsepersonellgruppen med bachelorgrad i paramedisin og andre helsepersonellgrupper med utdanning og yrkeserfaring innenfor akuttmedisinske tjenester utenfor sykehus.

I en pressemelding fra Helse- og omsorgsdepartementet sier helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol at de har valgt å lytte til fagfolkene i tjenesten.

– Vi vil ha en overgangsordning som sikrer at fagfolk med spesialisert utdanning og lang yrkeserfaring kan få autorisasjon som paramedisiner selv om de ikke har bachelorgrad i paramedisin, sier Kjerkol.

Studiepoeng og erfaring

Ambulansearbeiderne og sykepleierne som omfattes av overgangsordningen må ha gjennomført annen formell utdanning i paramedisin. Enten i form av videreutdanning i paramedisin med 60 studiepoeng (nasjonal paramedic-etterutdanning - NPU) eller master i prehospitale tjenester med 120 studiepoeng (mastergrad i prehospital critical care). De må i tillegg ha lengre yrkeserfaring innenfor paramedisin. Vilkårene må ha vært oppfylt før autorisasjonsordningen for paramedisinere trådte i kraft 1. mai 2022. Søknad om autorisasjon etter overgangsordningen må sendes innen 1. juni 2025.

Helse- og omsorgsdepartementet skriver i pressemeldingen at autorisasjonsordningen som har vært til nå kan fremstå som urimelig. De trekker fra fram gruppene helsepersonell, som på tidspunktet autorisasjonsordningen ble innført hadde annen spesialisert utdanning og mange års yrkeserfaring innenfor paramedisin. Disse gruppene helsepersonell har i stor grad arbeidsoppgaver og ansvar tilsvarende det som forventes av en autorisert paramedisiner i ambulansetjenesten.

– Vi mener at fagfolk som har fordypet seg og tatt den videreutdanningen som var tilgjengelig før bachelor i paramedisin ble opprettet og som i tillegg har opparbeidet seg solid yrkeserfaring, bør få mulighet til å bli autoriserte paramedisinere, sier Kjerkol.

– Kan ikke ha A- og B-lag

Ved innføringen av nye autorisasjon for paramedisinere oppstod det en utfordring for de som tidligere har tatt videreutdanning som Nasjonal Paramedic med 60 studiepoeng, eller mastergrad i “prehospital critical care”.

– Dette er folk med bunnsolid fagkompetanse, som tjenestene er helt avhengig av. Vi kan ikke leve med at det kunne oppstått et slags A- og B- lag mellom de nyutdannede paramedisinerne og de som allerede jobber i tjenestene. Det unngår vi nå, sier Luther i en pressemelding fra Fagforbundet.

Luther legger til at siden innføringen av autorisasjon for paramedisinere i 2022 har Fagforbundet jobbet hardt for en overgangsordning.

– Vi har vært tydelig på at overgangsordninga må på plass og tatt det opp med regjeringsmedlemmene i Arbeiderpartiet og Senterpartiet ved enhver anledning. Nå ser vi resultatet av grundig arbeid og at vi har en regjering som lytter, avslutter Luther.

Powered by Labrador CMS