Utdanning

– En historisk dag! Norges første mastergradsstudenter i Prehospital Critical Care er uteksaminert

Publisert Sist oppdatert

14 mastergradsoppgaver er levert etter fire år med studier ved siden av jobb og privatliv. I dag var det en høytidelig seremoni ved Universitetet i Stavanger.

Bakgrunn: Universitetet i Stavanger samler tre yrker i en master
Mer: Masterstudiet er populært - også i utlandet
I 2014 startet Universitetet i Stavanger opp masteren i Prehospital Critical Care (PHCC). I dag var helseminister Bent Høie til stede på uteksamineringen og kastet glans og holdt tale.

Universitetet i Stavanger: Første kull i prehospital akuttmedisin
– Dere har nådd et viktig mål og en milepæl i livet som har kostet mye, og som kommer til å bety mye videre. Fra mitt ståsted er dette også en viktig milepæl for helsetjenesten som vil få glede av deres kunnskap og erfaring videre, sa Høie.
Han beskrev utviklingen fra at portørene på sykehusene kjørte sykebiler til dagens tjeneste. Den gang var dette en ren transporttjeneste. I Rogaland hadde portørene også i oppgave å hjelpe til i vaskeriet, slipe knivene og bade de mannlige pasientene. På 70-tallet begynte man så smått med opplæring i behandling. Etter hvert kom en utdanning på plass.
– Faget har utviklet seg. Det er for lengst slutt på bading av mannlige pasienter og sliping av kniver, antydet helseministeren.

Gratulerer med dagen!

– Dette er en stor dag for det helsevitenskapelige fakultetet, en dag med et historisk sus. Det er første gang vi uteksaminerer mastergradsstudenter fra Prehospital Critical Care. Det hadde ikke vært mulig uten betydelig støtte og finansiering av vitenskapelige stillinger fra Stiftelsen Norsk Luftambulanse. En særlig takk til dere i dag, sa prodekan Bjørg Oftedal i åpningstalen.
Etter fire år med deltidsstudier og seks samlinger hvert år, er de endelig ferdige: Den nye generasjonen som nå blant annet har lært å forske, og som kan være med å øke kompetansen i og kunnskapsgrunnlaget bak de behandlingene man gir i norsk ambulansetjeneste.
– Det jeg håper og tror er at smaken på forskning, gjennom deres masteroppgaver, gjør at mange vil komme tilbake og ta en Ph.d. Deres masteroppgaver vil bli tilgjengelig for hele verden, sa Oftedal.
– Vær stolte over det dere har fått til. Vi takker for innsatsen. Gratulerer med dagen!

Noen av temaene i mastergradene

Masteroppgavene spenner fra prosedyrer i prehospital tjeneste, prehospital hjerneslagbehandling og skåringsverktøyer, prehospital fødselsbehandling, hypotermibehandling, prehospital diagnostikk av nstemi-infarkt, smertelindring av barn, transport av sykehjemspasienter, sikring av endotrakeal intubering, sepsis, handover fra ambulanse til akuttmottak med mer.

Etter prodekan Oftedals tale var det Stephen Sollid, som er en av hjernene bak masteren i PHCC, sin tur til å snakke. Han kunne fortelle at ideen om en tverrfaglig master ble unnfanget for omtrent åtte år siden.
– Akuttmedisin er et fagfelt som i stor grad styres av medisinsk embetseksamen. Legene legger premissene. Så skal de andre gjøre som de blir fortalt. Det synes vi egentlig var en dårlig plan, sa Sollid.
Det har vært vanskelig med fagutvikling og forskning i ambulansetjenesten, fordi det har vært styrt av en liten faggruppe.

– Hva skal vi bli?

– Vi tenkte: La oss prøve å gjøre noe med det. La oss prøve å løfte de andre også som driver innenfor dette faget. La oss prøve å gjøre det sammen. Vi jobber mange faggrupper sammen, men går hvert vårt utdanningsløp. Under studietiden har disse faggruppene aldri sett hverandre, vært på skole sammen eller lært hvordan de andre tenker. Det var tanken bak en sånn master, sa Sollid.
Masteren i PHCC er både for leger, sykepleiere og ambulansearbeidere. Majoriteten av studentene på første kull jobber i ambulansetjenesten til daglig.
Sollid sa også at studentene har spurt ham «hva skal vi bli når vi er ferdige med dette studiet?»
– Da ble jeg svar skyldig! Dere vil bli det dere blir. Men jeg håper dere vil være med å definere deres fagområde. Det trengs. Enten som ledere, fagutviklere eller forskere. Dere har ofret mye fritid. Mange har jobbet fulltid ved siden av. Noen av dere har fått barn. Dere har gjort en fantastisk jobb!
Det første kullet hadde 115 søkere på 25 studieplasser. 14 krysset mållinja i dag.

Powered by Labrador CMS