Tverretatlig samarbeid

Forsvaret trente sammen med det sivile helsevesenet og Nasjonalt medisinsk utrykningsteamet for høyrisikosmitte med transport av pasient med Marburg-feber fra Ålesund til Oslo.

Smitte: Oslo-Ålesund med ambulanse om bord på Hercules

Hvordan transporteres pasienter med høyrisikosmitte fra Vestlandet til spesialistene i Oslo? Det sivile helsevesenet og Nasjonalt medisinsk utrykningsteam for høyrisikosmitte (NMUH) trente nylig på dette sammen med Forsvaret. Se stor bildespesial.

Publisert

Det er torsdag morgen og i Ålesund har det kommet inn en pasient som er dårlig. Pasienten har vært i Afrika på ferie. Der har hun fått sykdommen Marburg-feber og hun har derfor blitt lagt på isolat på sykehuset i Ålesund.

Slik startet øvelsen til personellet som er den del av Nasjonalt medisinsk utrykningsteam for høyrisikosmitte (NMUH). Dette teamet koordineres av CBRNE-senteret til Oslo universitetssykehus (OUS). Teamet består av leger, sykepleiere og ambulansepersonell, og har som oppgave å bringe pasienter fra alle landets sykehus til Oslo universitetssykehus hvor personellet på høysikkerhetsisolatet er spesialister på høyrisikosmitte.

Forsvaret trente sammen med det sivile helsevesenet og Nasjonalt medisinsk utrykningsteamet for høyrisikosmitte med transport av pasient med Marburg-feber fra Ålesund til Oslo. Foto: Frederik Ringnes /Forsvaret.
Forsvaret trente sammen med det sivile helsevesenet og Nasjonalt medisinsk utrykningsteamet for høyrisikosmitte med transport av pasient med Marburg-feber fra Ålesund til Oslo. Foto: Frederik Ringnes /Forsvaret.
Forsvaret trente sammen med det sivile helsevesenet og Nasjonalt medisinsk utrykningsteamet for høyrisikosmitte med transport av pasient med Marburg-feber fra Ålesund til Oslo. Foto: Frederik Ringnes /Forsvaret.
Forsvaret trente sammen med det sivile helsevesenet og Nasjonalt medisinsk utrykningsteamet for høyrisikosmitte med transport av pasient med Marburg-feber fra Ålesund til Oslo. Foto: Frederik Ringnes /Forsvaret.
Forsvaret trente sammen med det sivile helsevesenet og Nasjonalt medisinsk utrykningsteamet for høyrisikosmitte med transport av pasient med Marburg-feber fra Ålesund til Oslo. Foto: Frederik Ringnes /Forsvaret.
Forsvaret trente sammen med det sivile helsevesenet og Nasjonalt medisinsk utrykningsteamet for høyrisikosmitte med transport av pasient med Marburg-feber fra Ålesund til Oslo. Foto: Frederik Ringnes /Forsvaret.
Forsvaret trente sammen med det sivile helsevesenet og Nasjonalt medisinsk utrykningsteamet for høyrisikosmitte med transport av pasient med Marburg-feber fra Ålesund til Oslo. Foto: Frederik Ringnes /Forsvaret.
Forsvaret trente sammen med det sivile helsevesenet og Nasjonalt medisinsk utrykningsteamet for høyrisikosmitte med transport av pasient med Marburg-feber fra Ålesund til Oslo. Foto: Frederik Ringnes /Forsvaret.
Forsvaret trente sammen med det sivile helsevesenet og Nasjonalt medisinsk utrykningsteamet for høyrisikosmitte med transport av pasient med Marburg-feber fra Ålesund til Oslo. Foto: Frederik Ringnes /Forsvaret.
Forsvaret trente sammen med det sivile helsevesenet og Nasjonalt medisinsk utrykningsteamet for høyrisikosmitte med transport av pasient med Marburg-feber fra Ålesund til Oslo. Foto: Frederik Ringnes /Forsvaret.
Forsvaret trente sammen med det sivile helsevesenet og Nasjonalt medisinsk utrykningsteamet for høyrisikosmitte med transport av pasient med Marburg-feber fra Ålesund til Oslo. Foto: Frederik Ringnes /Forsvaret.
Forsvaret trente sammen med det sivile helsevesenet og Nasjonalt medisinsk utrykningsteamet for høyrisikosmitte med transport av pasient med Marburg-feber fra Ålesund til Oslo. Foto: Frederik Ringnes /Forsvaret.
Forsvaret trente sammen med det sivile helsevesenet og Nasjonalt medisinsk utrykningsteamet for høyrisikosmitte med transport av pasient med Marburg-feber fra Ålesund til Oslo. Foto: Frederik Ringnes /Forsvaret.
Forsvaret trente sammen med det sivile helsevesenet og Nasjonalt medisinsk utrykningsteamet for høyrisikosmitte med transport av pasient med Marburg-feber fra Ålesund til Oslo. Foto: Frederik Ringnes /Forsvaret.
Forsvaret trente sammen med det sivile helsevesenet og Nasjonalt medisinsk utrykningsteamet for høyrisikosmitte med transport av pasient med Marburg-feber fra Ålesund til Oslo. Foto: Frederik Ringnes /Forsvaret.
Forsvaret trente sammen med det sivile helsevesenet og Nasjonalt medisinsk utrykningsteamet for høyrisikosmitte med transport av pasient med Marburg-feber fra Ålesund til Oslo. Foto: Frederik Ringnes /Forsvaret.
Forsvaret trente sammen med det sivile helsevesenet og Nasjonalt medisinsk utrykningsteamet for høyrisikosmitte med transport av pasient med Marburg-feber fra Ålesund til Oslo. Foto: Frederik Ringnes /Forsvaret.
Forsvaret trente sammen med det sivile helsevesenet og Nasjonalt medisinsk utrykningsteamet for høyrisikosmitte med transport av pasient med Marburg-feber fra Ålesund til Oslo. Foto: Frederik Ringnes /Forsvaret.
Forsvaret trente sammen med det sivile helsevesenet og Nasjonalt medisinsk utrykningsteamet for høyrisikosmitte med transport av pasient med Marburg-feber fra Ålesund til Oslo. Foto: Frederik Ringnes /Forsvaret.
Forsvaret trente sammen med det sivile helsevesenet og Nasjonalt medisinsk utrykningsteamet for høyrisikosmitte med transport av pasient med Marburg-feber fra Ålesund til Oslo. Foto: Frederik Ringnes /Forsvaret.
Forsvaret trente sammen med det sivile helsevesenet og Nasjonalt medisinsk utrykningsteamet for høyrisikosmitte med transport av pasient med Marburg-feber fra Ålesund til Oslo. Foto: Frederik Ringnes /Forsvaret.
Forsvaret trente sammen med det sivile helsevesenet og Nasjonalt medisinsk utrykningsteamet for høyrisikosmitte med transport av pasient med Marburg-feber fra Ålesund til Oslo. Foto: Frederik Ringnes /Forsvaret.
Forsvaret trente sammen med det sivile helsevesenet og Nasjonalt medisinsk utrykningsteamet for høyrisikosmitte med transport av pasient med Marburg-feber fra Ålesund til Oslo. Foto: Frederik Ringnes /Forsvaret.
Forsvaret trente sammen med det sivile helsevesenet og Nasjonalt medisinsk utrykningsteamet for høyrisikosmitte med transport av pasient med Marburg-feber fra Ålesund til Oslo. Foto: Frederik Ringnes /Forsvaret.
Forsvaret trente sammen med det sivile helsevesenet og Nasjonalt medisinsk utrykningsteamet for høyrisikosmitte med transport av pasient med Marburg-feber fra Ålesund til Oslo. Foto: Frederik Ringnes /Forsvaret.
Forsvaret trente sammen med det sivile helsevesenet og Nasjonalt medisinsk utrykningsteamet for høyrisikosmitte med transport av pasient med Marburg-feber fra Ålesund til Oslo. Foto: Frederik Ringnes /Forsvaret.
Forsvaret trente sammen med det sivile helsevesenet og Nasjonalt medisinsk utrykningsteamet for høyrisikosmitte med transport av pasient med Marburg-feber fra Ålesund til Oslo. Foto: Frederik Ringnes /Forsvaret.

Ambulanse om bord i flyet

Teamet har Norges eneste smitteambulanse og har som oppgave å frakte en smittet person fra ethvert sykehus i Norge til Oslo universitetssykehus.

Men det å kjøre tur retur Oslo – Ålesund tar lang tid, og lang transporttid på svingete veier kan være uheldig for en pasient med en sykdom som fort kan blir forverret. Derfor står man foran Luftforsvaret sitt Hercules-fly. Den drøyt 7 meter lange bilen kjøres inn på flyet, og 20 minutter senere er bilen festet og personellet fra Nasjonalt medisinsk utrykningsteam for høyrisikosmitte er klare til take-off.

Drøye 90 minutter etter man tok av fra Gardermoen er spesialambulansen fremme ved sykehuset i Ålesund.

Potensielt høy dødelighet

Teamet på rundt ti har alle bidratt til at transporten skal gå så fort som mulig. De forbereder de sykehus ansatte om teamets fremgangsmåte og planen. En lege og sykepleier begynner og kle på se de gule draktene, mens to andre fikser samband og videokamera for å kunne overvåke prosessen på isolatet. Dette er noe de har trent på og gjort under oppdrag tidligere.

– Høyrisikosmitte er bakterier og virus som smitter lett mellom mennesker og gir sykdom som det vanligvis ikke finnes effektiv behandling mot og som er forbundet med høy dødelighet. Heldigvis er det ikke ofte vi ser slike sykdommer i Europa, men i 2014 fikk Oslo universitetssykehus sin første pasient med Ebola. Pasienten ble transportert med ambulansefly fra Sierra Leone til Gardermoen hvor det spesialtrente utrykningsteamet tok over. Det forteller Arne Broch Brantsæter som er overlege og øvelsesleder fra CBRNE-senteret.

Foto: Frederik Ringnes /Forsvaret.

Lyst til å lese mer om det utrykkingsteamet? CBRNE-senteret – eksperter på gift, smitte og atomhendelser

Powered by Labrador CMS