Sykehuset Innlandet

Odleif Bakken deler ut boka til de som har bidratt med boka under markering på Moelv.

Historisk tilbakeblikk mellom to permer

Odleif Bakken har startet pensjonisttilværelsen med å samle deler av ambulansehistorien fra Innlandet mellom to permer.

Publisert Sist oppdatert

Odleif Bakken har et langt yrkesliv, både i helsetjenesten generelt, og flere tiår som leder innenfor det prehospitale fagområdet. I boka «Ambulansetjenesten i Innlandet – et historisk tilbakeblikk» har han samlet beretninger om opprinnelsen til det som er dagens ambulansetjeneste. Historiene etter flere tiår med pasienttransport fra de to store fylkene Hedmark og Oppland er mange.

– Det ville vært umulig å få med alt i en bok, men ved hjelp av en lang rekke tidligere eiere, ansatte og ledere i de ulike tjenestene har vi fått samlet mye, forteller Bakken.

Odleif Bakken har jobbet mange år i ambulansetjenesten i gamle Hedmark og Oppland, og nå har han skrevet bok. Foto: Sykehuset Innlandet.

Fletta kurver og hest

Innledningsvis fortelles det i boken om hvordan pasientene fra 1920-tallet ble lagt i fletta kurver og fraktet med hest.

En av historiene handler om en pasient i Sollia som ble alvorlig syk som følge av sprukket blindtarm og måtte fraktes til sykehus på Elverum. Transporten gikk først med hest og deretter med kjelke trukket av en motorsykkel til Atna. Ei jordmor i bygda var med som hjelper, men hun falt av underveis. Dette ble ikke oppdaget før transporten kom fram til Atna. Pasienten ble sendt videre med tog, men døde på sykehuset få dager senere. Jordmora ble gjenfunnet og klarte seg bra.

Mens boken beskriver utviklingen både når det gjelder materiell, kompetanse og medisinsk utstyr, forteller den også historien om en lang rekke kamper knyttet til både finansiering og organisering av tjenestene.

– Fra starten var sjuketransporten langt på vei en ren idealistisk virksomhet. Idealismen har nok hengt hele veien, men mange har kjempet mange kamper for å få godtgjørelse for arbeidet som er lagt ned, forteller Bakken.

Krevende tid

I tillegg inneholder boken en rekke skildringer av opprivende diskusjoner og reaksjoner i forbindelse med overføring av ambulansetjenesten fra private aktører til fylkeskommunene og senere til spesialisthelsetjenesten.

– For mange var det en vanskelig tid, der de ble fratatt livsverkene sine, og langt på vei en hel livsstil, forteller han.

Mange tidligere ansatte forteller også i boken om hendelser de har vært med på som har preget dem hele livet. Både tragiske hendelser der liv har gått tapt og nye liv som har startet i et trangt bårerom i ambulansen.

Odleif Bakken gir mye av æren for boken til de mange som har bidratt både med innhold og bilder.

– I tillegg fortjener alle som på ulike måter har vært tilknyttet sjuke- og pasienttransport gjennom de siste 100 årene en stor takk for alle sine bidrag på ulike vis. Det er svært mange som har vært med på å legge grunnlaget for den robuste og solide ambulansetjenesten vi har i dag, og som fortsatt er i en rask og rivende utvikling, sier han på Sykehuset Innlandets nyhetsside.

Powered by Labrador CMS