Stillingsannonse

Vestre Viken søker ambulansearbeidere / paramedics / sykepleiere

Vestre Viken søker tre ambulansearbeidere/ paramedics/ sykepleiere i faste heltidsstillinger.

Publisert Sist oppdatert

Dette er i ambulansedistrikt II i Ål og på Nesbyen, og søknadsfristen er den 22. juni.

Ambulansetjenesten ved Vestre Viken er organisert under Prehospitale tjenester og inndelt i tre distrikter.

Ambulansetjenesten dekker områdene for befolkningen som tilhører sykehusene i Drammen, Ringerike, Kongsberg, samt Hallingdal Sjukestugu.

Dette omfatter ambulansestasjonene i Sætre, Drammen, Hokksund, Prestfoss, Geithus, Noresund, Kongsberg, Veggli og Rødberg, Ringerike, Nes, Ål, Gol, Hemsedal og Geilo.

Tjenesten har også bemanningsansvar for Helseekspress 1 og 3. Tjenesten bruker Locus kartverk og MobiMed overvåkningsverktøy.

Vi har ledig tre faste stillinger, henholdsvis for tiden to på Ål og en på Nesbyen.

Se hele stillingen på Webcruiter her

Søk på stillingen her

Ved intern ansettelse kan det bli ledig andre stillinger i avdelingen, stillinger i overtallsbemanning kan også bli ledig.

Informasjon om overtallsbemanning: I overtallsbemanning må det påberegnes å være fleksibel med tanke på å jobbe på ulike stasjoner, samt Helseekspressen.

Overtallsbemanning jobber ut fra en primærstasjon, men dersom det er hensiktsmessig må det også påberegnes å jobbe på tvers av distrikter (kjøreavstand på en time fra primærstasjon). Ansatte vil forholde seg til en leder og en koordinator som fordeler ut mot stasjonene. Det vil foreligge ordninger som hensyn tar og kompenserer for kjøring mellom stasjoner og utover eget geografisk dekningsområde.

Sykepleiere med relevant prehospital erfaring kan søke men må ta fagbrev i ambulansefaget.

Arbeidsoppgaver

Vestre Viken søker ambulansepersonell. Foto: Vestre Viken

Arbeid i ambulansetjenesten består av daglige rutiner, renhold, kvalitetsarbeid og beredskap inne på ambulansestasjonen.

I møte med pasientene utføres det undersøkelse, forflytting, observasjon og behandling.

Føring av utrykningskjøretøy, arbeid på skadested, kollegastøtte, operativ ledelse, opplæring og veiledning er også en del av våre naturlige arbeidsoppgaver.

Kvalifikasjoner

 • Autorisasjon som ambulansearbeider, eller autorisasjon som sykepleier.
 • Det er ønskelig med paramedic-utdanning, men det er ikke et krav.
 • For sykepleiere er det et krav om prehospital erfaring.
 • Sertifikat gyldig for kjøretøy inntil 7500 kg (C1).
 • Kompetansebevis for føring av utrykningskjøretøy ( Kode 160).
 • Helseattest av nyere dato for førerkortklasse D1.
 • God skriftlig og muntlig fremstillingsevne i norsk og engelsk.
 • God fysisk og psykisk helse, samt egnethet for yrket. Det forventes et tydelig initiativ til å holde seg faglig oppdatert og bestå årlige sertifiseringer. Teoretiske, praktiske og fysiske tester kan påregnes.
 • Formell veilederutdanning er en fordel.
 • Gode evner til selvstendig arbeid. Kreativ og initiativrik i jobbutførelsen, samt ønske om å kunne drive systematisk fagutvikling i miljøet på stasjonen/avdelingen
 • Kunne gjøre bruk av PC verktøy, med de vanligste programvarene.
 • Fleksibel i forhold til endring av arbeidsoppgaver og oppdrag. Det er også behov for fleksibilitet i forhold til arbeidstid og innkalling ved større hendelser.

Personlige egenskaper

Vi vektlegger gode kommunikasjon- og samarbeidsevner, samt personlig egnethet og holdninger.

Som søker til stillinger i vår avdeling må du som medarbeider kunne identifisere deg med avdelingens mål som er: Kvalitet, Åpenhet, Respekt og Arbeidsglede.

Vi tilbyr

Som medarbeider blir du del av et solid og ambisiøst faglig miljø med varierte arbeidsdager. Vi vektlegger at fagmiljøene skal samarbeide om pasientbehandlingen, utnytte teknologiske muligheter og dele kunnskap og kompetanse mellom de forskjellige behandlingsstedene.

I tillegg til utredning, behandling og oppfølging av pasienter, driver vi medisinsk forskning, utdanning av helsepersonell og opplæring av pasienter og pårørende.

Vestre Viken er et av landetsstørste helseforetak med ca. 9 400 medarbeidere og har ansvar for spesialisthelsetjenester til omlag 500 000 innbyggere i 26 kommuner.

Våre somatiske sykehus er i Bærum, Drammen, Kongsberg og på Ringerike (inkludert Hallingdal sjukestugu i Ål). Innen feltet psykisk helse og rus har vi ansvar for Blakstad sykehus i Asker, fem distriktspsykiatriske sentre og barne- og ungdomspsykiatri.

Vi har egne klinikker for medisinsk diagnostikk, prehospitale tjenester og intern service samt en sentral stab. Sentraladministrasjonen ligger i Drammen.

Vestre Viken ønsker at våre ansatte skal gjenspeile befolkningens mangfold. Vi oppfordrer derfor alle som er kvalifisert til å søke hos oss, uansett kjønn, alder, funksjonshemming, nasjonal eller etnisk bakgrunn. Det samme gjelder dersom du har hatt opphold i arbeidslivet.

Vår ambisjon er å kunne tilby heltidsstillinger til alle som ønsker det.

Kontaktinformasjon

Syver N. Tveito: Fungerende seksjonsleder D2. Telefon: 46883816. E-post: stve@vestreviken.no

Knut Erling Skrindo: Fungerende stasjonsleder Ål. Telefon: 95900712. E-post: kskr@vestreviken.no

Joar Tolpinrud: Fungerende stasjonsleder Nesbyen. Telefon: 97141998. E-post: joatol@vestreviken.no

Velkommen som søker!

Se mer på www.vestreviken.no

Se hele stillingen på Webcruiter her

Søk på stillingen her

Powered by Labrador CMS