Stillingsannonse

Vestre Viken søker ny medarbeider.

Stasjonsleder for Ål og Geilo

Vestre Viken søker stasjonsleder for Ål og Geilo ambulansestasjoner, distrikt 2.

Publisert Sist oppdatert

Ambulanseavdelingen ved Vestre Viken er organisert under Prehospitale tjenester og inndelt i tre distrikter.

Vi søker autorisert ambulansearbeider / paramedisiner / sykepleier til 100 % fast stilling som stasjonsleder. Tiltredelse etter avtale.

Dette er en 60% administrativ og 40% operativ stilling, for tiden ved Ål og Geilo ambulansestasjon. Stasjonene har tre ambulanser med døgnkontinuerlig drift samt bemanning av en helseekspress. Arbeidstiden fordeles forholdsmessig mellom stasjonene.

Her vil du få mulighet til å jobbe operativt i ambulansetjenesten samtidig som du får benyttet gode lederegenskaper og får jobbe tett med kollegaer.

Ål og Geilo ambulansestasjoner består av medarbeidere med høyt faglig engasjement og mye yrkesstolthet.

Vi jobber for å bli best med de midlene vi har til rådighet mot en null visjon. Null feil og null skader; Null feil i pasientbehandling, samt null skader på pasienter, eget personell, biler, utstyr og stasjoner.

Du må kunne identifisere deg med våre verdier: Kvalitet, Åpenhet, Respekt og Arbeidsglede.

Hvorfor jobbe i Vestre Viken?

Gjennom kvalitet, trygghet og respekt jobber vi sammen for å gi gode og likeverdige helsetjenester til de som trenger det!
Som medarbeider i Vestre Viken blir du del av et solid og ambisiøst faglig miljø med varierte arbeidsdager. Vi vektlegger at fagmiljøene skal samarbeide om pasientbehandlingen, utnytte teknologiske muligheter og dele kunnskap og kompetanse mellom de forskjellige behandlingsstedene.

Vestre Viken ønsker at våre ansatte skal gjenspeile befolkningens mangfold. Vi oppfordrer derfor alle som er kvalifisert til å søke hos oss, uansett kjønn, alder, etnisitet, religion, livssyn, funksjonsnedsettelse og seksuell orientering. Det samme gjelder dersom du har hatt opphold i arbeidslivet.

Arbeidsoppgaver

 • Ansvarlig for delegerte oppgaver som daglig oppfølging og drift av stasjonen i tråd med gjeldende økonomiske føringer, lovverk og interne retningslinjer.
 • Jobbe for et godt arbeidsmiljø med inkludering og utvikling av medarbeidere.
 • Utøvelse av ambulanseoppdrag etter avdelingens standard.
 • Delta aktivt i Distrikt 2s ledergruppe.
 • Pådriver i utviklings- og forbedringsarbeid.
 • Endringer av ansvarsområder og arbeidsoppgaver må påregnes.
 • Oppfølging av egen ledergruppe på stasjonsnivå, (fagutviklere, bilansvarlige o.l.).

Kvalifikasjoner

 • Autorisasjon som ambulansearbeider/paramedisiner/sykepleier.
 • Sykepleier må ha relevant prehospital erfaring, og må ta fagbrev i ambulansefaget.
 • For ambulansearbeidere og sykepleiere er det ønskelig med videreutdannelse som paramedic.
 • Leder- og administrasjonserfaring er ønskelig.
 • Helseattest av nyere dato for førerkort klasse D1.
 • Inneha førerkort klasse C1 og kompetansebevis for utrykningskjøring, (Kode 160).
 • God skriftlig og muntlig fremstillingsevne i norsk og engelsk.
 • God fysisk og psykisk helse.
 • Et tydelig initiativ til å holde seg faglig oppdatert og bestå årlige sertifiseringer.
 • Teoretiske, praktiske og fysiske tester må påregnes.
 • Godt kjent med bruk av PC som verktøy. Kunnskap om Gat og Personalportalen som arbeidsplanverktøy og erfaring med turnusplanlegging er en fordel.

Personlige egenskaper

 • Personlig egnethet vektlegges tungt.
 • Evne å identifisere seg med en lederrolle og helseforetakets prinsipper om lederadferd.
 • Søkeren må ha god arbeidskapasitet.
 • Inneha evne til å skape relasjoner og nettverk, arbeide i team, motivere, lede og bli ledet.
 • Være åpen for nye utfordringer og evne til omstilling og innovasjon.
 • Evner å være selvstendig og inneha gode samarbeidskunnskaper.
 • Har en lederstil som fokuserer på utvikling av gode medarbeidere.
 • Fleksibel i forhold til endring av arbeidsoppgaver og oppdrag. Det er også behov for fleksibilitet i forhold til arbeidstid og innkalling ved større hendelser.

Vi tilbyr

 • Deltagelse i Vestre Vikens lederutviklingsprogram.
 • Stasjonsledersamlinger, både på avdeling og seksjonsnivå.
 • Del av avdelingens kompetanseaktivitet.
 • Lønn og arbeidsvilkår iht. gjeldende overenskomst og arbeidsreglement for Vestre Viken HF.
 • Ansettelse i et stort helseforetak som ønsker å utvikle og tilby helsetjenester på nye måter.
 • Spennende og varierte arbeidsoppgaver, med muligheter for faglig- og personlig utvikling.
 • Et innovativt og godt arbeidsmiljø med dyktige og engasjerte kollegaer.
 • Medlemskap i Vestre Vikens Velferdsforening med gode rabattordninger på aktiviteter, kulturarrangement og leie av ferieboliger i inn- og utland.
 • Ansettelse i en trygg offentlig virksomhet med gode pensjonsordninger.

Vil du lese mer om vårt arbeid fremover se: https://vestreviken.no/om-oss/utviklingsplan-2035

Vestre Viken helseforetak er et Norge i miniatyr. Vi leverer spesialisthelsetjenester til 500.000 mennesker i 22 kommuner. Vi dekker store byområder, men også steder der det er langt mellom postkassene. Dette utfordrer oss til å tenke helsetjenester på nye måter. Helsetilbudet skal være like godt uavhengig av hvor du bor.

Vi har satt oss et mål om å bli skikkelig gode på brukerstyrt tjenesteutvikling. Det betyr at vi er opptatt av å ta innbyggere med i arbeidet for å utvikle vår felles helsetjeneste - fordi vi tror at gode løsninger starter med å forstå behovene. Kontinuerlig forbedring er en del av vår kultur, og vi tror på å knytte sammen fagfolk og kompetanse på tvers av sykehus for å skape utvikling. Vestre Viken er nysgjerrige på hvordan teknologi kan bidra til mer effektiv og trygg pasientbehandling. Derfor har vi opprettet et virtuelt sykehus, slik at pasienter kan få behandling der de er.

I 2025 åpner vi det nye sykehuset i Drammen som blir ett av landets største og mest moderne. Vestre Viken skaper fremtidens helsetjeneste - hver dag.

Søknadsfrist: 04.06.2023
Arbeidsgiver: Vestre Viken
Sted:Ål, Geilo
Stillingstittel: Stasjonsleder
Stillinger: 1
Heltid / Deltid: Heltid
Ansettelsesform: Fast
Stillingsprosent:100

Velkommen som søker!

Powered by Labrador CMS