Stillingsannonse

Sørlandet sykehus søker nye medarbeidere.

Sørlandet sykehus HF: Tre ledige stillinger hos AMK-Pasientreiser

Ved AMK-Pasientreiser har Sørlandet sykehus ledig stillinger for sykepleier/ paramedisiner/ ambulansearbeider.

Publisert Sist oppdatert

AMK-Pasientreiser er en seksjon i Klinikk for prehospitale tjenester ved Sørlandet sykehus. Vi ledig stilling for sykepleier/paramedisiner/ambulansearbeider:

 • 1 x 100% stilling fast, for tiden med hovedturnus i AMK, p.t. arbeid i turnus
 • 1 x 73% stilling 1 års vikariat, for tiden med hovedturnus i AMK, p.t. arbeid i turnus
 • 1 x 100% stilling fast, for tiden med hovedturnus i Pasientreiser, p.t. dagtid

Det er i tillegg ledige vikariater i avdelingen.

Tiltredelse etter avtale.

De som ansettes må jobbe i kombinasjon AMK og Pasientreiser med turnusarbeid p.t. hver tredje helg.
AMK er samlokalisert med Politi og Brann, arbeidssted ved Politihuset i Kristiansand. Pasientreiser er lokalisert på Fyresmoen i Lillesand.

Referanser bes oppgitt i søknaden.

Vi ber alle søkere vedlegge dokumentasjon på utdanning, attester på arbeidserfaring og eventuelle spesialistgodkjenninger. Dette for å dokumentere kvalifikasjoner som fremkommer i CV og til fastsettelse av lønn.

Sørlandet sykehus ønsker at våre ansatte skal gjenspeile befolkningens mangfold og vi oppfordrer derfor alle som er kvalifisert til å søke hos oss, uansett kjønn, alder, funksjonshemming, nasjonal eller etnisk bakgrunn. Det samme gjelder dersom du har hatt opphold i arbeidslivet.

Arbeidsoppgaver

 • Mottak av nødmeldinger (nødtelefon 113)
 • Fastsetting av hastegrad og rådgivning til pasienter og publikum i tråd med Norsk Indeks for medisinsk nødhjelp
 • Oppgaver knyttet til iverksettelse av respons og oppfølging av aksjoner
 • Koordinering av ambulanser
 • Pasientreiser: Motta og effektuere bestillinger for tog, fly og taxi

Kvalifikasjoner

 • For stillingene kreves autorisasjon som ambulansearbeider og/eller sykepleier/paramedisin
 • Fargesyn og god hørsel
 • Ønskelig med gode datakunnskaper
 • God norsk muntlig og skriftlig fremstillingsevne
 • AMK-sentralen er samlokalisert med Politiets Operasjonssentral og Brann i Kristiansand. Derfor er det en forutsetning for ansettelsen at du består og beholder "krav til sikkerhetsklarering til Hemmelig/NATO Secret"

Personlige egenskaper

 • Kommunikasjon internt i sentralene og opp mot pasient, pårørende eller samarbeidspartnere er av avgjørende betydning i utøvelsen av arbeidet i AMK-Pasientreiser. Det stilles derfor særskilte krav til språklige og kommunikasjonsmessige ferdigheter for ansatte ved AMK-Pasientreiser
 • Som ansatt i AMK-Pasientreiser må man kunne jobbe og trives i et aktivt og utfordrende miljø.

  Personlige egenskaper som vil bli vektlagt er:

  • Evne til å jobbe systematisk og effektivt
  • God simultankapasitet
  • Evnen til å ta raske avgjørelser og å kunne arbeide selvstendig
  • Gode kommunikasjons- og samarbeidsevner
  • Faglig engasjement og vilje til å holde deg faglig oppdatert
  • Serviceinnstilt, fleksibel og ansvarsbevisst
  • Evne til å vise omsorg og empati
  • Interesse for de prehospitale fagfeltet
  • Du liker å jobbe i team
  • Det stilles krav om nøyaktighet, ansvarsfølelse og fleksibilitet
  • Evne og holdninger til å tilpasse seg endrede arbeidsoppgaver

Søknadsfrist: 28.08.2023
Arbeidsgiver: Sørlandet sykehus HF
Sted: Lillesand
Stillingstittel: Sykepleier/ ambulansearbeider med autorisasjon/ paramedisiner
Stillinger: 3
Heltid / Deltid: Heltid, Deltid
Ansettelsesform: Fast, Vikariat
Stillingsprosent: 100, 73

Powered by Labrador CMS