Stillingsannonse

Ambulanse seksjon Fredrikstad søker seksjonsleder.

Seksjonsleder - Ambulanse

Ambulanse seksjon Fredrikstad søker seksjonsleder.

Publisert Sist oppdatert

Har du lyst til å bli vår nye seksjonsleder?
Vi søker en ny leder som ønsker å jobbe i team, er en god relasjonsbygger og som vil være med på å gjøre oss enda bedre!

Ambulansetjenesten i Sykehuset Østfold er en aktiv og spennende avdeling der kjernevirksomhet er å redde liv og helse. Vår visjon er "På vakt for ditt liv" og vi ønsker å kjennetegnes gjennom verdiene handlekraftig, kompetent og omsorgsfull.

Ambulansetjenesten består av 5 seksjoner, og inngår som en del av Klinikk for akuttmedisin i Sykehuset Østfold. Avdelingen har i overkant 300 faste medarbeidere og 27 lærlinger. Seksjon Fredrikstad holder til i nye lokaler sentralt i byen og har en kompetent stab av 60 medarbeidere, 4 lærlinger og et vikarkorps. Seksjonen drifter 3 døgnambulanser og en dagambulanse, og har et høyt faglig fokus, et godt arbeidsmiljø og mange erfarne, dyktige og engasjerte medarbeidere.
Fredrikstad er en by i sterk vekst med 80.000 innbyggere og er landets åttende største by, beliggende ca. 1 time fra Oslo.

Det etterstrebes et tett samarbeid mellom ambulanseseksjonene for å kunne tilby best mulig behandling innenfor rammen av de ressurser og oppgaver vi er gitt. Seksjonsleder deltar også i avdelingens vakthavende lederordning.

Referanser bes oppgitt i søknaden.

I tillegg til intervju vil det bli gjennomført evne-, ferdighets- og personlighetstester i rekrutteringsprosessen.

Arbeidsoppgaver

 • Helhetlig ansvar for drift, personell, budsjett og kvalitet innenfor definerte ansvarsområder
 • Organisering og koordinering av administrative oppgaver innenfor seksjonen
 • Synlig og aktiv rolle i daglig drift og oppgaver på seksjonen
 • Videreutvikling av seksjonen
 • Delta i delegerte grupper, råd og prosjekter
 • Følge opp beredskapsarbeid og samarbeid med andre instanser
 • Ressurs- og arbeidstidsplanlegging
 • Seksjonsleder rapporterer til avdelingssjef og inngår i avdelingens ledergruppe, samt deltar i avdelingens vaktordning.

Kvalifikasjoner

 • Ønskelig med ledererfaring, og det er fordel å kunne vise til dokumentert gode lederegenskaper og resultater
 • Relevant helsefaglig utdanning, fagbrev/høgskole/universitet, gjerne også formell lederutdanning
 • Søker som innehar annen relevant erfaring og gode lederegenskaper vil også kunne bli vurdert for stillingen
 • Det er ønskelig at søker har erfaring fra prehospitalt arbeid og/eller andre beredskapsorganisasjoner
 • Ønskelig med god budsjett- og økonomiforståelse
 • Gode IKT kunnskaper
 • Gode norsk kunnskaper, både muntlig og skriftlig
 • Arbeidsoppgavene innebærer en del reisevirksomhet innad i Østfold, og søkeren må derfor disponere egen bil

Personlige egenskaper

 • Nysgjerrig og engasjert med evne til å drive frem endringer og kontinuerlig forbedring
 • Analytisk og systematisk, med evne til strategisk tenking og helhetlig vurdering
 • Omgjengelig og serviceinnstilt, med evne til å skape samarbeid, samspill og relasjoner
 • God rolleforståelse, respekt for formelle beslutningsprosesser med høy grad av lojalitet
 • Fleksibel, omstillingsdyktig, løsningsorientert og har stor arbeidskapasitet
 • Forståelse for økonomi- og ressursstyring
 • Personlige egenskaper og egnethet vil tillegges stor vekt

Vi tilbyr

 • Mulighet til å videreutvikle ambulanseseksjonen hos en stor samfunnsaktør med mange karrieremuligheter
 • Lederoppgaver i et tverrfaglig team med engasjerte medarbeidere
 • Et aktivt arbeidsmiljø som søker kontinuerlig forbedring og utvikling
 • Faglig og personlig lederutvikling
 • Lederopplæringsprogram og tilrettelegging for etter- og videreutdanning
 • Plass i en ledergruppe med rom for gode faglige diskusjoner og fokus på å gjøre tjenesten bedre sammen
 • Tiltredelse etter avtale
 • Pensjonsordning gjennom KLP
 • Godt arbeidsmiljø og gode lederkollegaer
 • Gode forsikringsordninger

I henhold til offentlighetsloven kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.

Vi ber alle søkere vedlegge dokumentasjon på utdanning og attester på arbeidserfaring, disse må være på norsk, svensk, dansk eller engelsk. Dette for å dokumentere kvalifikasjoner som fremkommer i CV.

Sykehuset praktiserer et inkluderende arbeidsliv og følger opp regjeringens inkluderingsdugnad. Det betyr at vi ønsker velkommen kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av kjønn, alder, redusert funksjonsevne, ulik nasjonal eller etnisk bakgrunn og kandidater som av ulike årsaker ikke kan dokumentere en sammenhengende yrkeskarriere.

Søknadsfrist: 26.02.2023
Arbeidsgiver: Sykehuset Østfold HF
Sted: Fredrikstad
Stillinger: 1
Heltid / Deltid: Heltid
Ansettelsesform: Fast Stillingsprosent:100

Kontaktinformasjon

Merete Storli Tveit - Avdelingssjef - 469 64 800

Trond Erling Pehrsen - Assisterende avdelingssjef - 913 84 442

Søk på stillingen

Powered by Labrador CMS