Stillingsannonse

Ønsker du å jobbe med samfunnssikkerhet, beredskap - og kriseledelse?

Nord universitetet er på jakt etter en professor/førsteamanuensis/førstelektor innen samfunnssikkerhet, beredskaps - og kriseledelse.

Publisert Sist oppdatert

Ved Handelshøgksolen, kontorsted Bodø er det ledig en fast 100 % stilling som professor/førsteamanuensis/førstelektor innen samfunnssikkerhet, beredskaps- og kriseledelse.

Stillingen er faglig rettet mot organisasjon og ledelsesdisiplinene knyttet til forebyggende sikkerhet, oppbygging av beredskap og håndtering av kriser.

Et viktig arbeidsområde for stillingen er hvordan en kan styrke samfunnets robusthet mot kriser, og ivareta sikkerheten til kritisk infrastruktur og kritiske samfunnsfunksjoner.

Empirisk vil stillingen være rettet mot både næringsliv, private og offentlige virksomheter og forvaltningsnivåene. Sivilt-militært samarbeide og totalforsvarstenkning står sentralt.

Nord universitet har en økende aktivitet med flere studier og et omfattende nasjonalt og internasjonalt fagsamarbeid innenfor området. Når det gjelder undervisning vil stillingen særlig være knyttet opp mot masterstudium i beredskap- og kriseledelse og et økende antall skreddersydde EVU-kurs.

Den som ansettes vil inngå i et forskningsteam innenfor sikkerhet og beredskap knyttet til NORDLAB -Nord universitets innovasjonssenter for sikkerhets- og beredskapssamvirke (www.nordlab.no).

Stillingen kan også innebære arbeidsoppgaver ved fakultetets øvrige studiesteder; Mo, Steinkjer og Stjørdal.

Arbeidsoppgaver

  • Undervisning og veiledning
  • Videreutvikling av eksisterende studier og utvikling av nye studietilbud innenfor området
  • Delta inn i eksisterende forskningsnettverk innenfor sikkerhet og beredskap ved fakultetet, blant annet knyttet til arktisk universitetssamarbeid og UNESCO
  • Bidra med initiering av ny forskning innenfor området
  • Handelshøgskolen samarbeider tett med offentlige og private aktører både sivilt og militært knyttet til sikkerhets og beredskapsfeltet, og det forventes at den som ansettes bidrar aktivt i nettverksbygging på området

Ved vurdering og rangering av kvalifiserte søkere vil det bli lagt vekt på:

  • Kunnskap om og erfaring innen fagområdet
  • Erfaring fra forskning innen samfunnssikkerhet, beredskaps- og kriseledelse
  • Praktisk-pedagogisk kompetanse
  • Undervisningserfaring
  • Personlige egenskaper som kan bidra positivt til arbeidsmiljøet og evne til å jobbe i team

Les mer om stillingen her

Søk på stillingen her

Powered by Labrador CMS