Nødmeldetjeneste

Svensk utredning om en mer effektiv og samordnet alarmering av nødetatene

Publisert Sist oppdatert

Erna Zelmin-Ekenhem, generaldirektør ved Arbetsmiljöverket, er engasjert som spesialrådgiver med oppdrag å analysere og foreslå tiltak for en mer effektiv og samordnet alarmering av politi, brann og ambulansetjeneste, skriver regeringen.se.
– Det er et klart behov for en mer effektiv og en bedre samordnet alarmering. Det er gledelig at generaldirektør Erna Zelmin-Ekenhem har takket ja till oppdraget som spesialrådgiver, sier innenriksminister Anders Ygeman.
Regjeringen besluttet i november i 2015 å utarbeide et komité-direktiv for en samordnet nødmeldetjeneste. Regjeringens mål er at en nasjonal alarmeringsfunksjon skal kunne ta i mot og håndtere meldinger som krever umiddelbar hjelpeinnsats fra samfunnets side, for eksempel ved brann, trafikkulykker, aksjoner ved vold, utslipp av farlig gods eller ved livstruende sykdomstilstander.
Les mer på regeringen.se

Powered by Labrador CMS