Nødmeldetjeneste

Bra å samlokalisere nødsentralene

Publisert Sist oppdatert

Som samlokaliserte sentraler, ser vi at tiden som benyttes før trippelvarsling varierer. Men vi erfarer at samlokalisering fører til raskere trippelvarsling og bedre informasjonsdeling når sekundene teller, skriver medisinsk fagsjef i Vestre Viken i en kommentar i Tønsbergs Blad.
I Tønsbergs Blad 19. november går overlege ved AMK i Vestfold, Jon Erik Steen-Hansen, kraftig ut mot samlokalisering av nødsentralene i de tre nødetatene. Han viser til Drammen hvor vi allerede har vært samlokalisert i fem år.
Gjennom de fem årene har vi på tvers av etater fått et tett og godt samarbeid både ved små og store hendelser. Operatørene hos oss «svinser» ikke rundt, slik Steen-Hansen formulerer det. Etatene sitter i tre atskilte rom med skyvedører mellom.
Dette medfører at AMK i Vestre Viken på lik linje med AMK i Vestfold ivaretar og kan rettlede og bistå befolkningen som ringer inn medisinske nødmeldinger.
Forskjellen er at i en samlokalisert sentral kan operatørene på tvers av sentralene informere hverandre i planleggingsfasen av forventede hendelser, de kan kommunisere raskt og effektivt under krevende samvirkehendelser og i etterkant av hendelser kan oppgaveløsingen evalueres effektivt.
Å samhandle på tvers av tre etater er utfordrende, men det handler om kommunikasjon mellom ulike fagpersoner. Ved å sitte tett på hverandre og kjenne hverandre, har vi i Drammen erfart at vi klarer å levere en bedre tjeneste til fordel for publikum.
Hvert sekund teller ved større hendelser der det kreves at brann, politi og helse arbeider sammen. Vi har dessverre sett tilfeller andre steder i landet der forsinket varsling har fått svært alvorlig utfall. Rask respons og godt samarbeid er også viktig for de mindre hendelsene, og gjør at vi er godt samkjørt når større ulykker inntreffer.
Når Steen-Hansen viser til tall for antall hendelser der brann, politi og helse jobber sammen er det riktig at de er færre. Men bak hver registrering av disse hendelsene kan en stor del av befolkningen være involvert. Et eksempel på dette er den tragiske hendelse på Utøya, som i Vestre Viken er registrert som én hendelse. Omfanget er vi alle kjent med.
Om vi spør befolkningen hvilke forventninger de har til nødmeldetjenestene, hva tror du de ville ha svart? Befolkningen forventer en likeverdig og koordinert respons ved alle hendelser som involverer alle nødetater, uavhengig av hvilken etat man kontakter først. Slik er det ikke i dag. Ved for eksempel en trafikkulykke er håndteringen avhengig av hvilket nødnummer man ringer.
Som samlokaliserte sentraler, ser vi at tiden som benyttes før trippelvarsling varierer. Men vi erfarer at samlokalisering fører til raskere trippelvarsling og bedre informasjonsdeling når sekundene teller.
Les hele kommentaren hos Tønsbergs Blad

Powered by Labrador CMS