Nødmeldetjeneste

Arbeidstilsynet: Dårlig arbeidsmiljø på Syd-Dansk AMK-sentral

Publisert Sist oppdatert

Medisinske operatører på Region Syd-Danmarks AMK-sentral i Odense arbeider i et skadelig psykisk arbeidsmiljø. Det konkluderer Arbeidstilsynet med, og har gitt sentralen et pålegg. Medarbeidernes verneombud mener at det er en klagekultur på sentralen, hvor de medisinske operatørene alltid skal finne noe å klage over, skriver beredskapsinfo.dk.
AMK-sentralen har etter et besøk fra Arbeidstilsynet fått pålegg om at sentralen skal sikre at de spesielle emosjonelle utfordringene i arbeidet ikke går utover de ansattes helse, og at arbeidet skal planlegges, tilrettelegges og utføres sikkerhets- og helsemessig forsvarlig.
Årsaken til det dårlige arbeidsmiljøet skal ifølge Arbeidstilsynet være ledelsens manglende håndtering av episoder som gir belastning på de ansatte.
Der er f eks ingen fast rutine for å diskutere nødsamtaler, ingen form for systematisk bearbeiding av spesielt krevende episoder. Ansatte må vanligvis selv vurdere om der er behov for “defusing”, og det er ikke systematisert hvilke hendelser ledelsen vil informeres om.
Sentralen må derfor, i følge pålegget, sørge for at de høye emosjonelle kravene som ligger i arbeidet med å besvare 112-samtaler og kalle ut ressurser, ikke skader de ansattes helse på kort eller lang sikt.
Les mer om saken her

Powered by Labrador CMS