Nødmeldetjeneste

12-åring døde da 112 i Danmark nektet å sende ambulanse

Publisert Sist oppdatert

Det skjedde en klar feil på Region Hovedstadens vaktsentral i forbindelse med en 12-årings død i fjor, melder Ekstra Bladet. Guttens familie får erstatning. I september i fjor falt en 12-år gammel gutt om i veikanten på Amager Strandvej. Han hadde voldsomme mavgesmerter og var ikke engang i stand til å ringe til sin mor etter hjelp.
Charlotte Geckler kom syklende forbi da hun oppdaget den sterkt medtatte gutten. Da hun ikke kunne få fatt i foreldrene hans ringte hun sammen med en forbipasserende etter en ambulnase.
Da fikk de vite at den vakthavende på Region Hovedstaden ikke fant grunnlag for å sende en ambulanse, og de måtte derfor selv kjøre gutten på Amager Hospital.
Derfra ble gutten overflyttet til Hvidovre Hospital til tross for ambulansepersonellets klare vurdering av at han burde kjøres direkte til Rikshospitalets traumesenter med det samme. Akuttlegen på vaktsentralen beordret til likevel til Hvidovre Hospital i stedet for Riget. På Hvidovre Hospital ble han scannet og scanningen viste en rift på legemspulsåren med blødning i magen og påvirkning av den ene nyren. Først etter dette funnet ble han kjørt til Traumecentret på Riget med eskorte. Den 12-år gamle gutten døde to dager senere.
En klar feil
Pasientskadeerstatningen har nå behandlet saken, og konkluskonen er at det skjedde en klar tilsidesettelse av de gjeldende retningslinjer og faglige standarder i forbindelse med utspørringen på AMK-vaktsentralen, skriver Patienterstatningen i en pressemelding.
I avgjørelsen er det lagt vekt på at det i den telefoniske henvendelsen ble beskrevet symptomer som ga mistanke om alvorlig sykdom. Operatøren burde derfor ha send en ambulanse og sørget for at 12-åringen ble lagt inn på nærmeste akuttsykehus. Det ville ha ført til at han ble undersøkt og operert tidligere.
Patienterstatningen vurderer også at det større sykehuset som ga telefonisk rådgivning, og som gutten endte opp med å bli overflyttet til, foretok en klart gal vurdering i forbindelse med den telefoniske rådgivning. Dette medvirkede til at operasjonen ble ytterligere forsinket.
Tvil om overlevelse
Imidlertid mener Patienterstatningen også at det er tvilsomt om 12-åringen ville ha overlevd, hvis han var blitt operert tidligere. Men da det er tale om en klar tilsidesettelse av de gjeldende retningslinjer på området, har Patienterstatningen likevel vurderet at det i den konkrete situasjonen er rimeligt å legge til grunn at gutten ville ha overlevd om behandlingen ikke var blitt forsinket.
Erstatningsbeløpet er ukjent.
Les mer om saken hos Ekstra Bladet

Powered by Labrador CMS