Medieklipp

Utprøvingsprosjektet for Helseplattformen i trøbbel

De nasjonale ambisjonene om felles journalsystem i helsetjenesten gjennomføres først gjennom et regionalt milliardprosjekt i Midt-Norge.

Publisert Sist oppdatert

Nå er det klart at dette ikke vil kunne innføres som planlagt, ifølge Aftenposten.

Helseplattformen er et prosjekt som skal gi en ny, felles pasientjournal for hele helsetjenesten i Midt-Norge.

Det skal etter planen tas i bruk neste år, brukes av 40.000 helsearbeidere og har en kostnadsramme på 3,3 milliarder kroner.

Arbeidet er et såkalt utprøvingsprogram for planene om et enormt IT-løft for det norske helsevesenet, der et langt større og omstridt prosjekt planlegges: Et felles journal- og samhandlingssystem for resten av landets kommunehelsetjeneste, kalt Akson.

Dersom Stortinget sier endelig ja, er dette beregnet å koste totalt 22 milliarder kroner å få innført.

Men nå er det dukket opp mørke skyer over utprøvingsprosjektet i Midt-Norge, viser styredokumenter.

Kritisk risiko

Her fremkommer det at styret «ser med på bekymring på» en rekke forhold, blant annet fremdrift, risikoutvikling og styring.

«Administrerende direktør konkluderer med at prosjektet er forsinket», heter det i et dokument Aftenposten har fått delvis innsyn i.

Forsinkelsene forklares blant annet med problemer knyttet til koronapandemien, men også «utfordringer med å inngå avtaler og få tilstrekkelige leveranser fra enkelte tredjeparter».

I et annet styredokument kommer det frem at det er kritisk risiko for at «omfang og kompleksitet» i deler av prosjektet er undervurdert, noe som kan føre til «finansielle overskridelser eller forsinkelser».

Styret konkluderer med at det ikke lenger «er realiserbart» å innføre systemet fra høsten 2021, som var den opprinnelige planen.

Det er ikke tidfestet når man nå regner med at innføringen kan starte.

Dansk prosjekt med samme leverandør rammet av enorme problemer

Det er den amerikanske helseteknologigiganten Epic som er leverandør av systemet i Midt-Norge, og dette selskapet har også blitt trukket frem som en potensiell leverandør i Akson-prosjektet.

Les mer om saken hos Aftenposten

Powered by Labrador CMS