Medieklipp

Undertriage ved traumemottak - særlig ved hodeskader hos eldre

Publisert Sist oppdatert

Pasienter som er særlig utsatt for undertriage er eldre, pasienter med isolerte hodeskader og pasienter som flyttes mellom sykehus, informerer Nasjonal kompetansetjeneste for traumatologi på sin nettside.

I flere studier er det nå vist at eldre pasienter med alvorlig hodeskader ikke nødvendigvis har påvirket bevissthet. Kriteriene for traumealarm inkluderer et kriterium for nedsatt bevissthet under vitale funksjoner (Glasgow Coma Score <13).

Siden de vitale kriteriene for traumemottak bygger bl.a. på bevissthetsgrad vurdert ved Glasgow Coma Score, kan dette delvis forklare undetriage, og det kan tyde på at Glasgow Coma Score<13 ikke er egnet som traumekriterium for hodeskader hos eldre.

Det synes å være en dårlig korrelasjon mellom skadens alvorlighetsgrad anatomisk og fysiologisk respons på skaden.

Kriteriene for utløsning av traumealarm er blitt evaluert i mange arbeider. Den vanligste evalueringer er å bruke Injury Severity Score (ISS) >15 som definisjon på alvorlig skadet pasient, og bruke det til å beregne om traumemottak var korrekt eller ikke.

Undertriage vil med denne metoden være pasienter med ISS >15 ikke mottas med traumeteam. Evaluering av triage gjøres i etterkant, når alle skader er diagnostisert.

Les mer om saken hos NKT Traume

Powered by Labrador CMS