Medieklipp

Traumemottak.

Traumepasienten: Er det farligere å bo i distriktet?

Innbyggere i en av Norges distriktskommuner har høyere risiko for både å skade seg og for å dø av en skade.

Publisert Sist oppdatert

Norge er et land hvor få dør etter skader. Plutselige hendelser, skader er likevel den hyppigste årsaken til død hos alle yngre enn 40 år i Norge.

Årlig blir 10% av befolkningen skadet og rundt 250.000 personer i en slik grad at de trenger sykehusbehandling. Men er risikoen for å skade seg og for å dø av en skade lik dersom du bor på landet eller i en storby?

Dette har Vegard Andersenm.fl. og Tverrfaglig distriktsmedisinsk forskningsgruppe, UiT Norges Arktiske Universitet, Hammerfest undersøkt i et nytt studie publisert på NKT-Traume.

Traumepasientene er ikke tilfeldig fordelt

Tidligere studier både i og utenfor Norge har vist en høyere risiko for død i perifere strøk. Våre studier har tatt for seg ulike geografiske områder.

Eksempelvis sammenliknet vi Bergen, Hordaland og Finnmark eller barn i Finnmark med resten av landet. Statistisk sentralbyrå rangerer alle kommuner i Norge etter grad av sentralitet.

Oslo er i gruppe 1 sammen med bare Nordre Follo, Bærum, Rælingen, Lørenskog og Lillestrøm. Som eksempler er Bergen i gruppe 2, Alta i gruppe 4 og Utsira i gruppe 6.

Vi har brukt denne sentralitetsindeksen for å vurdere risikoen for å bli skadet eller dø av en skade i forhold til bostedsadresse.

Våre funn viser at jo mindre sentralt man bor, desto høyere risiko. Det kan altså virke som det å bo i grisgrendte strøk er en risikofaktor i seg selv.

Risikoen øker med avstanden til sentrum

Vi fant at både risikoen for å dø av en skade, og risikoen for å skade seg så mye at man trenger innleggelse på sykehus, økte med jo mindre sentralt de skadde bodde.

Det var likevel en litt økt risiko i sentralitetsgruppe 1, Oslo med omliggende kommuner

Alle kurvene hadde en form som en J der Oslo hadde litt høyere risiko enn sentralitetsgruppe 2 (Bergen, Trondheim, Stavanger, Tromsø etc.), men deretter steg risikoen tydelig jo lenger vekk fra sentrale strøk man kom.

Figur hentet fra NKT-Traume.

Trafikkskader topper statistikken

Vi fant at både risikoen for å dø av en skade, og risikoen for å skade seg så mye at man trenger innleggelse på sykehus, økte med jo mindre sentralt de skadde bodde.

Den største forskjellen mellom by og land gjelder for trafikkskader. Det er 3,3 ganger økt risiko for å dø på grunn av en trafikkskade i distrikt sammenlignet med Oslo og omegn.

I 2020 mistet 95 personer livet i trafikken. Antall omkomne i trafikken går heldigvis nedover.

Det gode arbeidet med flere midtdelere, gang- og sykkelveier, sikrere biler, kampanjer mot rus, bruk av bilbelte og høy fart har åpenbart fungert.

Det er likevel fortsatt en veg å gå til for å oppnå «nullvisjonen» – null drepte i trafikken. Tiltakene må rettes mot grisgrendte områder hvor risikoen faktisk er høyest.

Det er et paradoks at de mindre riks- og fylkesveiene forfaller samtidig som nye firefelts motorveier i stor skala utbygges i de bynære strøk.

Les mer om studiet - og finn andre nyheter innen traumatologi på NKT-Traume sine nettsider.

Powered by Labrador CMS