Medieklipp

Lufttransport sine fly er erstattet med Babcock sine. Her Lufttransport på vingene.

Sivile ledsagere kan erstatte politi ved flytransport av pasient

Nordlandssykehuset har de siste årene hatt et tilbud om sivile ledsagere ved transport av psykisk syke pasienter.

Publisert Sist oppdatert

Det er ønskelig at denne ordningen brukes i langt større grad, skriver Nordlandssykehuset i en nyhetsmelding.

Ved innleggelse på psykiatrisk sykehus skjer mange av transportene av pasienter med følge av politi.

Nordlandssykehuset hadde for noen år siden opplæring av sivilt personell som skal kunne ivareta denne funksjonen der det ikke er nødvendig med politifølge.

Det er opplærte ledsagere både i Salten, Lofoten og Vesterålen. Disse kan følge pasienter med ambulansefly. Der det er mulig, vil det være bedre for pasientene å ha sivile ledsagere enn politi.

Når disse kan brukes vil det som regel også ta langt mindre ventetid før disse kan mobiliseres, enn hvis politi skal brukes. Det vil også være ressurssparende for politiet.

Det ønskes derfor at innleggende leger etter en risikovurdering alltid vurderer om det er mulig å bruke sivile ledsagere. Dette kan innleggende lege ta opp med AMK når ambulansefly bestilles.

Les hele nyhetsmeldingen hos Nordlandssykehuset

Powered by Labrador CMS