Medieklipp

Beredskapsambulanse fra Røde Kors.

Røde Kors dobler arbeidet for Sørlandet Sykehus

Sørlandet sykehus Kristiansand (SSHF) har anmodet om utvidet bistand fra Røde Kors beredskapsambulanser.

Publisert Sist oppdatert

Den gode dialogen med SSHF og Klinikk for prehospitale tjenester gjør at vårt tilbud tilpasses den situasjonen som til enhver tid oppstår, sier fagleder transport og ambulanse i Agder Røde Kors Hjelpekorps, Tom Erik Dønnestad til nyhetssiden N247.

Fra 20.12 til per i dag har vi hatt vakt mandag, tirsdag, onsdag fra klokken 16.00 - 23.00 med én bil om dagen.

Fra neste uke er det ønskelig at Røde Kors kjører fem dager i uken med to biler, mandag til fredag. Det vil si at fra i dag bemannes en ekstra bil, samt i morgen lørdag.

Det er viktig nå å få frigjort kapasitet på sykehuset så snart som mulig, og vi er dypt takknemlig for det arbeidet frivillige i hjelpekorpsene bidrar med.

Røde Kors-mannskapene er godt drillet i den tjenesten de leverer, og det er av stor betydning for SSHF at Røde Kors som beredskapsorganisasjon stiller sine frivillige til tjeneste for å avhjelpe situasjonen, sier konstituert avdelingssjef Marit Gunstveit, Klinikk for prehospitale tjenester ved Sørlandet sykehus.

Skal avlaste ambulansetjenesten

Den pågående smittesituasjonen gjør at det er behov for å avlaste ambulansetjenesten gjennom å kjøre pasienter som ikke har behov for omfattende behandling, men likevel må ligge under transporten.

Dette er nødvendig både for å få ferdigbehandlede pasienter ut fra sykehuset til rett tid slik at man opprettholder mottakskapasiteten best mulig.

For oss i Agder Røde Kors Hjelpekorps er det naturlig å bidra med våre frivillige mannskaper når samfunnet har behov for våre tjenester, sier Tom Erik Dønnestad.

Les hele saken på N247 sine nettsider.

Powered by Labrador CMS