Medieklipp

Ambulanse inni.

Oppretter egne smitteambulanser, kjøper smittekuvøser og tilbyr kursing

Flere ambulansetjenester har innredet egne reserveambulanser til å kunne ta imot smittepasienter i forbindelse med Covid-19-pandemien.

Publisert Sist oppdatert

Helse Bergen har etablert en egen ambulanse for koronapasienter. Den kan rengjøres raskere mellom oppdragene.

Det samme er gjort ved Nordlandssykehuset sine områder, St. Olav hospital med to enheter, Helse Møre og Romsdal, Sykehuset Østfold, Oslo universitetssykehus som Ambulanseforum kjenner til, og sikkert de fleste ambulansetjenester i Norge.

– Vi vil få på plass flere om det trengs, sier Øyvind Østerås, sjef for Akuttmedisinsk avdeling, til Bergensavisen.

Finnmarkssykehuset har satt inn egne smitteambulanser ved de fleste stasjoner:

– Å opprettholde prehospital beredskap er ekstra viktig her i Finnmark, sier Eirik Palm, kommunikasjonssjef til Dagens Medisin.

Smitteambulansene er stasjonert ved ambulansestasjonene i Hammerfest, Alta, Lakselv, Øksfjord, Hasvik, Måsøy, Berlevåg, Båtsfjord, Vadsø, Tana og Kirkenes. Fra neste uke blir det også stasjonert ut biler til smittetransport i Karasjok og Honningsvåg.

– I tillegg er de hvite pasienttransportbilene klare til å gå inn i ordinær ambulansetjeneste. Disse er stasjonert i Alta, Lakselv og Tana/Vadsø, sier Palm.

Nordlandssykehuset har laget eget tiltakskort eller flytskjema, som også er tatt i bruk av flere andre tjenester i Helse Nord.

Smittekuvøser i Helse Nord

Helse Nord melder i en nyhetsmelding at de har gått til anskaffelse av tre EpiShuttle- kuvøser for å trygt kunne transportere voksne smittepasienter.

Smittekuvøsene er for store til å gå inn i ambulanseflyene, derfor legges det nå til rette for alternative måter å fly kuvøsepasienter på.

Ambulansehelikoptrene i Brønnøysund og Harstad (H145) er godkjent for transport med pasient i EpiShuttle. Det jobbes også for å få utstyret godkjent for bruk i den større helikoptertypen (AW139) som står i Tromsø og Ålesund.

EpiShuttle er godkjent for bruk i SeaKing, og i tillegg er Forsvarets Bell-helikoptre også klarert for transport med Epishuttle.

EpiShuttle, som ble laget i etterkant av Ebola-epidemien i Afrika.

Akuttmedisinsk avdeling i Helse Bergen har per torsdag rundt ti prosent av de ansatte i karantene, sier Østerås.

– Det er en åpenbar utfordring. Vi jobber med rekruttering av egnet personell og tiltak for å begrense smitte for ansatte. Det er også ekstremt viktig at befolkningen er oppmerksom på egne smitteverntiltak. De må begrense forsamlinger og nærkontakter. Hyppig håndvask er også et viktig tiltak. Folk kan hjelpe oss å hindre at flere her havner i karantene, oppfordrer han.

Utvikler prosedyrer og kurser frivillige

Østerås i Helse Bergen forteller at de er i gang med omfattende kursing av egne ansatte og de som jobber i pasienttransport.

– De ansatte hos meg leverer en helt ekstrem innsats når det gjelder prosedyrer og fagutvikling. Vi har i tillegg under utvikling en tilpasset opplæring i smittevern for frivillige organisasjoner som Røde Kors slik at de også kan tilby transport av koronasmittede pasienter.

De hvite bilene Helse Bergen vanligvis bruker til pasienttransport settes i stand til å transportere smittepasienter under pandemien.

Tilbyr kursing av politi og brannfolk

Akuttmedisinsk avdeling i Helse Bergen har også fått på plass et kurs i smittevern tilpasset akutthjelpetjenesten i kommunene, som hovedsakelig består av brannmannskaper.

Kursingen skal skje via en elektronisk plattform og opplæring av superbrukere i de enkelte kommunene.

Les mer om saken hos Bergensavisen og hos Dagens Medisin.

Powered by Labrador CMS