Medieklipp

Mistet jobben: – Det ble brukt unødig vold mot pasienten

Fylkesmannen i Trøndelag konkluderer med at en ambulansearbeider brøt helsepersonelloven da en pasient ble innbragt til legevakta i Trondheim.

Publisert Sist oppdatert

Ambulansearbeideren er overrasket over konklusjonen, skriver Adressa (krever innlogging).

Det var St. Olavs hospital som sendte en bekymringsmelding til Fylkesmannen etter hendelsen som skjedde ved legevakta i 2019.

– St. Olavs hospital ved klinikk for Akutt- og mottaksmedisin ser på denne hendelsen med bekymring. Dette fordi det ser ut til at N.N. har utøvd unødvendig vold mot en pasient, skrev klinikksjef Kjetil Karlsen i et brev til Fylkesmannen.

I brevet ble det påpekt at ambulansearbeideren tidligere hadde fått en skriftlig advarsel for ikke å ha rykket ut på akuttoppdrag til en pasient med brystsmerter. Klinikksjefen skriver at det på bakgrunn av gjentatte hendelser kan se ut som at vedkommende i gitte tilfeller ikke har gitt forsvarlig helsehjelp.

Fra St. Olavs side vurderte de at saken var et brudd på Helsepersonelloven § 4 som omhandler forsvarlighet.

– Slengte pasienten i veggen

Fylkesmannen opprettet en tilsynssak mot ambulansearbeideren med utgangspunkt i bekymringsmeldingen og to avviksmeldinger fra ansatte ved legevakta som var til stede under hendelsene.

I avviksmeldingene blir det beskrevet at pasienten skal ha vært urolig og utagerende, og forsøkte å stikke av fra behandlingsrommet. Dette skal ifølge andre ansatte ha ført til at ambulansearbeideren reagerte ved å slenge pasienten mot en seng, forsøkte å sperre utgangen for pasienten, og senere slengte pasienten mot veggen.

I avviksmeldingen blir ambulansearbeiderens reaksjon betegnet som «overdreven», «feilaktig» og «maktmisbruk».

– Det som hadde gjort sterkest inntrykk var at ambulansearbeideren slengte pasienten i veggen. Dette skal ha skjedd mens pasienten i utgangspunktet sto med ryggen til ambulansearbeideren, heter det i brevet fra St. Olavs hospital. Her blir det påpekt at ansatte ved legevakta ikke oppfattet pasienten som truende, men at vedkommende provoserte.

Skal opptre profesjonelt

Fylkesmannen skriver i sin vurdering at det ikke er omstridt at det var en vanskelig situasjon på legevakta, men konkluderer likevel med at dette ble håndtert på feil måte.

Uenig i konklusjonen

Ambulansearbeideren er overrasket over Fylkesmannens konklusjon, og synes det er urettferdig at han alene får skylden for denne hendelsen.

– Jeg går ut fra at alle som var på stedet, opplevde at denne situasjonen ble håndtert galt. Men dette var en krevende og veldig vanskelig situasjon, og her hadde vi ikke god tid til å tenke oss om. Vi mente vi hadde kontroll på situasjonen, men så snudde det totalt. Pasienten ble veldig aggressiv og utagerende, og da opplevde jeg situasjonen som truende, sier ambulansearbeideren.

Ambulansearbeideren sier at han følte et ansvar for å roe situasjonen fordi ingen andre i rommet gjorde noe, og avviser at det ble brukt unødig vold.

– Jeg prøvde så godt jeg kunne med å roe ned pasienten, og jeg lot meg ikke styre av mine egne følelser, slik Fylkesmannen beskriver. Jeg ønsket å sikre situasjonen, sier ambulansearbeideren som påpeker at det var først da politiet kom, at pasienten roet seg.

Merete Blokkum, direktør for virksomhetsstyring ved St. Olavs hospital, skriver i en mail at dette er en alvorlig sak.

– Det er inngått avtale med vedkommende om å fratre sitt arbeidsforhold ved St. Olav. Vi kan ikke gi informasjon om vedkommende ut over det.

Les mer om saken hos Adressa (krever innlogging)

Powered by Labrador CMS