Medieklipp

I sving med elektronisk pasientjournal i Drammen, Vestre Viken.

Mindre søvn er forbundet med dårligere prestasjon hos unge voksne

Søvnforskere ved NTNU fant at 1,5-2 timer mindre søvn enn vanlig i tre dager førte til dårligere kognitiv funksjon og flere feil.

Publisert Sist oppdatert

Studien er gjennomført på 59 unge voksne mellom 18 og 35 år.

I studien lot forskerne studenter sove hjemme hos seg selv, og så måtte de komme til NTNU for å ta to ulike tester.

Den første uka sov studentene som vanlig. De neste tre nettene la de seg to timer senere og sov dermed to timer mindre enn normalt.

Les studien i Sleep her: Mild to moderate partial sleep deprivation is associated with increased impulsivity and decreased positive affect in young adults

Testene viste tydelige forskjeller både i den psykiske helsen og i konsentrasjon og oppmerksomhet, forteller førsteamanuensis Ingvild Saksvik-Lehouillier ved Institutt for psykologi, NTNU til VG (krever innlogging).

Lett mangel på søvn kan føre til økt risiko for feil og ulykker i hverdagen, skriver forskerne.

Flatere følelesliv

– De dagene studentene sov to timer mindre scoret de dårligere på positive følelser. Følelsene glede, entusiasme, oppmerksomhet og engasjement ble svekket dag for dag. Ikke slik at de var nedslått og deprimert, men de opplevde en utflating av de positive følelsene når de sov kortere enn normalt, sier Saksvik-Lehouillier.

Konsentrasjon

Den andre testen foregikk ved at studentene, i løpet av 14 minutter ble vist 365 ulike bilder med tilfeldige bokstaver på en dataskjerm. Dersom bildet ikke inneholdt bokstaven X skulle de trykke på en tast, dersom X var i bildet skulle de ikke gjøre noen ting. Med denne testen ville søvn-teamet teste reaksjonsevne og nøyaktighet.

– Det vi så var at langt flere trykket feil de dagene de sov mindre. Nøyaktigheten og konsentrasjonen ble redusert, sier Saksvik-Lehouillier.

De var imidlertid ikke tregere til å trykke på tastene. Reaksjonstiden var raskere enn når de hadde sovet mer. Problemet var bare at de trykket feil.

– Som om de reagerte hurtigere for å kompensere for dårlig konsentrasjon, påpeker psykologen.

Funnene viser at unøyaktigheten, på lik linje med utflatingen av de positive følelsene ble dårligere dag for dag.

– Det viser at det er viktig å sove nok, og holde på det gode søvnmønsteret, mener forskeren.

Les mer om saken hos VG (krever innlogging) eller se hele studien i Sleep her

Powered by Labrador CMS