Medieklipp

Plasthansker står for mye av plastavfallet på norske sykehus hvert år. Illustrasjonfoto: Thinkstock

Melder om brudd på smittevern-regler: «Jeg kommer til å levere min oppsigelse»

En fersk undersøkelse fra Norsk Sykepleierforbund viser at nesten hver tredje sykepleier har opplevd brudd på retningslinjene for smittevern på sin arbeidsplass under koronapandemien.

Publisert Sist oppdatert

Det er et for høyt tall, og det er alvorlig, sier Lill Sverresdatter Larsen, leder i Sykepleierforbundet til TV2.

De har gjort en undersøkelse blant sine medlemmer. 1925 sykepleiere har blitt spurt om de har opplevd brudd på retningslinjene for smittevern på sin arbeidsplass.

Av dem svarer 4,6 prosent «Ja, i stor grad», mens 27,1 prosent svarer «Ja, i noen grad». Det betyr at nesten én av tre sykepleiere oppgir å ha opplevd slike brudd.

Ifølge undersøkelsen står det verst til på store akuttsykehus med et opptaksområde med mer enn 60.000 personer. Der svarer 36,4 prosent av de spurte at de har opplevd brudd på smittevernrutinene.

Én av fem: Dårlig forberedt

Tallet på de fire universitetssykehusene er 29,1 prosent, på mindre akuttsykehus er tallet 32 prosent, mens tallet er 23,8 prosent på sykehus uten akuttfunksjon.

Tallene fra undersøkelsen viser også at to av ti sykepleiere mener deres arbeidsplass har vært dårlig forberedt på pandemien. 4,4 prosent av de spurte mener at man var «svært dårlig forberedt», mens 14,3 prosent svarer at de var «dårlig forberedt».

Motsatt mener 46,9 prosent at arbeidsplassen var «godt forberedt» og 14,3 prosent har opplevd at de var «svært godt forberedt».

Vil si opp

I undersøkelsen har sykepleierne anonymt fått lufte sine bekymringer. Dette er noe av det de har skrevet:

«Ikke nok smittevernutstyr, hverken smittefrakker, stellefrakker, sprit eller munnbind. Lageret er omtrent helt tomt», skriver en.

«Vi får ikke informasjon! Ting endrer seg daglig og jungeltelegrafen er eneste måten å få info på», skriver en annen.

Les mer om saken hos TV2

Powered by Labrador CMS