Medieklipp

En av Norsk Folkehjelps beredskapsambulanser.

Kostnader til nødnetterminaler til de frivillige i redningstjenesten

Regjeringen foreslår å tildele 10 millioner kroner til de frivillige organisasjonene i redningstjenesten, for å dekke årlige drifts- og abonnementskostander for 2000 nye nødnetterminaler.

Publisert

– Den frivillige redningstjenesten er helt nødvendige for redder liv over hele landet.

Drift av flere nye nødnetterminaler er viktig for at en helt sentral del av redningstjenesten skal kunne bidra effektivt i søk- og redningsaksjoner, sier justis- og beredskapsminister Emile Enger Mehl (Sp).

Selv om forslaget om nødnetterminaler til de frivillige primært er en investering i et beredskapstiltak og håndteringsverktøy gir det også andre viktige effekter.

I en krisesituasjon vil de frivillige også kunne bistå myndighetene ved for eksempel strømutfall, brist i infrastruktur og ved støtte til lokalbefolkningen.

I en slik situasjon vil nødnett være viktig som kommunikasjonsverktøy i arbeidet og i kommunikasjon med blant andre politiet.

Frivillige Organisasjoners Redningsfaglige Forum (FORF) har foreslått at de dekker kjøpet av selve terminaler med midler de har fått fra Gjensidigestiftelsen, mot at staten dekker driftsutgiftene.

Les saken på nettsidene til Regjeringen.

Powered by Labrador CMS