Medieklipp

Plasthansker står for mye av plastavfallet på norske sykehus hvert år. Illustrasjonfoto: Thinkstock

Korona: Her er det høyest og lavest kapasitet på sykehusene

En fersk rapport avdekker store forskjeller i intensivkapasitet på norske sykehus og at antallet intensivplasser er lavt målt mot sammenlignbare land.

Publisert Sist oppdatert

Helseminister Bent Høie sa i Stortinget denne uken at opptil 600 coronavirus-pasienter kan komme til å bli så syke at de vil trenge intensivbehandling samtidig.

Ifølge en omfattende rapport om intensivkapasiteten på norske sykehus, som VG har fått tilgang til, er det «overraskende store» forskjeller i kapasitet mellom de fire ulike statlige helseforetakene i Norge.

Rapporten VG har fått tilgang til konkluderer med at norske sykehus normalt har 248 bemannede intensivsenger til rutinebruk.

På Vestlandet er det 3,4 tilgjengelige intensivplasser per 100.000 innbygger. I Nord-Norge er det tilsvarende tallet høyest i landet, med 6,3 intensivplasser per 100.000 innbyggere.

Helse Midt-Norge har 4,5 og Helse Sør-Øst 4,9 intensivplasser per 100 000 .

Kapasitet per regionalt helseforetak

ForetakBefolkningIntensivsengerPer 100 000IntermediærsengerPer 100 000Intensivenh.*
Nord 480 00030 6,3 42 8,7 11 
Midt 710 00032 4,5 58 7,1 
Vest 1 110 00037 3,4 67 6,1 
Sør-Øst 2 920 000144 4,9 392 13,4 17 
Samlet 5 220 000248 4,8 559 10,7 38

* intensivenheter på regionsykehus er ikke tatt med enkeltvis i denne oversikten men regnet som en.
Tabell: Eiliv Frich Flydal, VG Kilde: Regional intensivutredning 2019

Mange opptatte senger

Intensivpasienter kan for eksempel være pasienter med pustesvikt, svikt i blodsirkulasjonen, hjerneslag, alvorlige infeksjoner eller akutt forverring av alvorlig sykdom.

– Dette er pasienter som også vil trenge intensivplasser i en situasjon med mange alvorlig syke koronapasienter, sier Kvåle til VG.

Dermed er antallet tilgjengelige intensivplasser i Norge som kan disponeres til korona-pasienter vesentlig lavere enn totale intensivsengeplasser.

I en redegjørelse for Stortinget tirsdag sa helseminister Bent Høie at «det er ca. 400–450 intensivplasser i daglig bruk ved norske sykehus.»

Helsedepartementet svarer at plassene utover de 248 sengene er såkalte intermediærplasser. Dette er senger som normalt brukes til overvåkning av pasienter og de er ikke utstyrt respirator.

– Siste kartlegging av intensivkapasitet i Norge viser at vi har ca. 250 intensivsenger i drift (...) Særlig ved de store sykehusene er noen av intermediærplassene så avanserte at de kan brukes som ordinær intensivplass. Med bakgrunn i dette anslår vi at vi pr. i dag har 400–450 intensivplasser tilgjengelig for behandling av kritisk syke pasienter generelt, skriver kommunikasjonsrådgiver i HOD Alexandra R. Tufteland til VG.

I en spesiell situasjon kan de øvrige intermediærplassene oppgraderes til fullverdige intensivplasser og Norge vil da på landsbasis ha rundt 800 intensivplasser, opplyser Tufteland.

Les mer om saken hos VG

Powered by Labrador CMS