Medieklipp

St. Olavs hospital.

Hensynet til pasienten veier tyngst – St. Olav utsetter å innføre nytt journalsystem

Styret ved St. Olavs hospital vedtok i dag å utsette innføringen av Helseplattformen.

Publisert Sist oppdatert

– Vi vil ikke risikere å utsette befolkningen i Midt-Norge for alvorlig sykdom og død gjennom sommeren, sier styreleder Ola Strand i et intervju til NRK.

Måtte utsettes

– Det var ingen annen mulighet enn å utsette Helseplattformen, sier Grethe Aasved, direktør ved St. Olav hospital.

Hun er svært glad for at styret i dag fulgte hennes oppfordring om å utsette innføringen av det komplekse journalsystemet.

– Hele organisasjonen var rigget for å gå live, men vi så ingen annen mulighet etter å ha vurdert alt. Det har heller ikke stått om penger, men det er ikke forsvarlig.

Før dagens styremøte ble det øvet hardt press mot St. Olav fra Trondheim kommune. De eier foreløpig Helseplattformen sammen med Helse Midt-Norge.

Kommunen akter å ta plattformen i bruk 6. mai som planlagt, noe sykehusdirektøren applauderer.

– Det synes jeg er glitrende. Det er to forskjellige organisasjoner, og de bruker andre deler av løsningen. Vi synes det er fantastisk om Trondheim kommune nå går live.

– Hvilke konsekvenser får dette for pasienter fra Trondheim kommune som blir innlagt ved St. Olav?

– Det er ingen forskjell fra dagens situasjon. Vi har utrolig mange forskjellige journalsystemer, så pasientene vil ikke merke noe til det.

Uforsvarlig

Under testing før påske ble det avdekket flere kritiske feil og mangler i det komplekse datasystemet.

Selv om flere av feilene nå skal være utbedret, må ansatte gjennomføre nye tester. Sykehuset er ikke klar for å ta plattformen i bruk.

Sykehusledelsen mener det vil true pasientsikkerheten å innføre plattformen som planlagt i mai.

«Go-live medio mai er uforsvarlig både med tanke på pasientsikkerhet og arbeidsforhold for de ansatte», står det blant annet i dokumentene til dagens styremøte.

I innstillingen til styret kommer det også frem at pandemien har ført til forsinkelser i byggingen av og opplæring i Helseplattformen.

Dette har også gitt langvarige driftsutfordringer ved St. Olavs hospital.

Koster flere milliarder

Foreløpig eier Helse Midt-Norge og Trondheim kommune Helseplattformen AS.

Det er amerikanske Epic som leverer systemet, som nå har en prislapp på 3,7 milliarder kroner. Det er meningen at kommunene i regionen skal komme inn på eiersida etter hvert.

St. Olav og Trondheim kommuner er etter planen de første som skal ta i bruk den nye journalløsningen.

En utsettelse ved St. Olav innebærer at opplæring og videre kursing må pågå i flere måneder utover det som er avtalt i kontraktene, noe som kan gi ei ekstraregning til Trondheim kommune på opp mot en halv milliard kroner.

– Vi har brukt veldig mye ressurser på å få ferdig løsningen. Opplysninger om pasienten fra gamle journalsystemer er flyttet til den nye løsningen.

Vi har brukt mye ressurser på opplæring, og det er ressurser og opplæringsaktiviteter vi nå må gjøre på nytt hvis det blir utsatt, sier Dehli.

Unngå sykdom og død

Styret setter stor pris på at hele organisasjonen er positiv til det nye journalsystemet, og har tillit til at de er godt forberedt til å ta det i bruk til høsten.

Styreleder Strand mener dagens vedtak må ses i sammenheng med at sykehuset og hele samfunnet nettopp har kommet ut av en pandemi.

Vi har stengt ned hele Norge og brukt betydelige midler for å unngå alvorlig sykdom og død. Hvis vi iverksetter Helseplattformen slik den er i dag, og slik vi står i opplæringa, så risikerer vi å utsette befolkningen i Midt-Norge for alvorlig sykdom og død gjennom sommeren.

Ekstrem øvelse

Samtlige tillitsvalgte ved St. Olav har krevd at innføringen av journalsystemet utsettes til høsten, da det ikke er faglig forsvarlig å ta den i bruk nå.

Ifølge styredokumentene har også lederne ved 17 av 21 klinikker på St. Olav konkludert med det samme.

– Vi har respekt for den situasjonen St. Olav er i. Det har vært en ekstrem øvelse å gjennomføre opplæring med pandemi og skyhøyt sykefravær.

Det har også kommunen hatt. Det er nettopp det at dette kommer i tolvte time som rammer oss, sier Dehli og innrømmer at de ikke klarer å se konsekvensene fullt ut.

– En utsettelse vil koste kommunen flere hundre millioner kroner, og dette er penger vi gjerne skulle ha brukt på noe helt annet.

Stort løft

Helse- og velferdsdirektør Wenche Dehli står fast på at Helseplattformen vil innebære et stort løft for pasientbehandlingen og pasientsikkerheten i Midt-Norge.

I dag brukes journalsystemer som ikke snakker med hverandre.

– Plattformen skal sikre at vi har opplysninger om deg som pasient uansett om du er ved legevakt, hos fastlege eller på sykehus.

Hun innrømmer at også kommunen har fått mindre tid til opplæring og forberedelser enn det de hadde håpet.

– Det er risiko med å gå på, og det er risiko med å la det være. Det er den avveiningen vi som ledere må stå i. Det viktige er at vi får innført Helseplattformen, for det er vi avhengig av i et moderne helsevesen.

– Vi håper å ha tatt den i bruk innen en uke eller to.

Det er styret i Helse Midt-Norge som tar den endelige beslutningen om St. Olav skal utsette innføringen av Helseplattformen.

Les hele saken på NRK sine nettsider.

Powered by Labrador CMS