Medieklipp

I 2009 hospiterte Ambulanseforum på 9-bilen i Oslo under svineinfluensa-epidemien. Vi fikk et oppdrag med en potensiell smittet, og legen var litt usikker på hva som var påkrevd utstyr. Dette ble løsningen, samt hansker.

Helsetopper ble advart i 2009 om utstyrsmangel ved en ny pandemi

Oslo universitetssykehus (OUS) advarte Helse Sør-Øst RHF og ba dem ruste opp lagrene med smittevernutstyr før en ny pandemi.

Publisert Sist oppdatert

Nå er utstyrsmangelen i landet kritisk og myndighetene innrømmer at smittevernutstyr ikke har vært «høyt nok på dagsorden», ifølge NRK Norge.

«Mangel på sentralt smittevernutstyr som åndedrettsvern (..) – tomt på sentralt lager og over alt ellers», står det i evalueringenfra OUS der de beskriver det de opplevde somde største utfordringene med influensapandemien fra 2009.

NRK har fått tilgang til evalueringen der smittevernavdelingen ved Oslo universitetssykehus advarte Helse Sør-Øst RHF om den svake beredskapen, mangel på smittevernutstyr i landet og ba dem om å ruste opp lagrene før en ny pandemi.

Kritiserte pandemihåndtering

Evalueringen kritiserte blant annet myndighetenes håndtering av pandemien:

«Personell ble nektet tilgang til relevant smittevernutstyr som åndedrettsvern», står det.

I evalueringen skrev de videre at de opplevde at myndighetene heller prioriterte utstyr som ikke vil hjelpe pasienter dersom det ikke er bemannet:

«Man er mer opptatt av antall dyre respiratorer og annet pasientutstyr enn å hindre smittespredning i miljøet. Det er litt for sent når man står der med mye nytt utstyr og ingen som kan behandle det fordi alle ansatte er syke og ute av drift», står det i dokumentet.

Konklusjonen i evalueringen er tydelig: OUS mente Norge var heldige at svineinfluensapandemien ikke var dødeligere:

«Dersom svineinfluensaen hadde vært en mer alvorlig, dødelig pandemi, vil håndteringen av scenarioet blitt en katastrofe.»

Andre sykehusansatte ved samme avdeling bekrefter overfor NRK at de var bekymret for manglende smittevernutstyr under influensapandemien i 2009.

Klar beskjed om å ruste opp

I evalueringen står det at OUS mener et av de viktigste tiltakene for fremtidige pandemier er å sikre god tilgang på smittevernutstyr i regionene slik at avgjørende personell holder seg friske for å behandle de som blir syke.

«Tilgang på beskyttende utstyr for personell som arbeider med smittepasienter er sentralt for å få personell til a) å føle seg trygge i en smittesituasjon og b) for å beholde personell i aktivitet med syke pasienter – at ikke alle blir smittet med stort sykefravær», står det.

– Undervurderte hvor viktig smittevernutstyr var

Den gang var myndighetene og sykehuset først uenig om hvor viktig smittevernutstyr var, men myndighetene endret senere mening og bestilte 26 millioner munnbind, står det i evalueringen som er forfattet av avdelingsoverlege ved Oslo universitetssykehus Ullevål, Bjørg Marit Andersen.

Mener myndighetene brøt loven

I dokumentet mente smittevernavdelingen ved Oslo universitetssykehus at myndighetene hadde brutt loven ved å ikke sikre smittevernutstyr til helsepersonell.

«DSB bør sjekke dette opp mot arbeidsmiljølov og smittevernlov. Begge lover anses brutt for helsepersonell.»

– Det som er synd er at helsepersonell går inn i sikkerhetssituasjoner og ikke er skikkelig beskyttet. Og det er ikke i samsvar med arbeidsmiljøloven og smittevernloven, sier den tidligere avdelingslederen ved smittevernavdelingen, Bjørg Marit Andersen.

«Helsedirektoratet ser i dagens situasjon at etterlevelse av å ha tilstrekkelig lagre ikke har vært høyt nok på dagsorden. Tidligere i år sto derfor både vi i Norge og andre land i den situasjonen at det ble en generell svikt i forsyningen fra produsentene, der de fleste er i Kina, noe som gjorde det vanskelig å fylle opp lagrene.», skriver divisjonsredaktør Johan Torgersen på mail.

Han mener betydningen av et godt smittevernutstyrslager blir påpekt i den nye pandemiplanen.

«Dette ble vurdert da vi skrev den nye pandemiplanen i 2014. Vi satt da med et stort lager av munnbind som gikk i oppløsning, og vurderte den gang at det fremover ville være viktig å ha lager som kunne sirkuleres.»

Les mer om saken hos NRK

Powered by Labrador CMS