Medieklipp

Folkehelseinstituttet roter med reproduksjonstallet

Tallet FHI hver dag har rapportert som «dagens R» har ikke vært dagens reproduksjonstall R, men gjennomsnittet for hele perioden siden 15. mars.

Publisert Sist oppdatert

Gode data for R er essensielt for å kunne holde pandemien under kontroll, skriver Dag Svanæs, professor i Informatikk, NTNU i et innlegg i VG.

Det viktigste tallet i Norge akkurat nå, under den største krisen som har rammet landet siden 2. verdenskrig, er reproduksjonstallet R for covid-19-smitte i befolkningen.

Som vi alle nå har lært, angir R hvor mange personer en smittet person i gjennomsnitt smitter. Dersom R er større enn 1, vil pandemien fort spinne ut av kontroll med eksponentiell vekst. Er R mindre enn 1, vil pandemien dø ut.

Hvis man går til FHIs hjemmeside for å finne ut mer, vil man finne følgende (hentet 1. mai): «Dagens smittetall – R. Modelleringsgruppen ved FHI publiserer daglige rapporter med situasjonsbeskrivelse og framskrivning. I rapportene inngår også siste beregning av smittetallet R (reproduksjonstallet), det vil si hvor mange en smittet person i gjennomsnitt smitter videre.»

Hvis man graver litt dypere og laster opp modelleringsgruppens forskningsrapporter, vil man finne et sammendrag på side 1. I rapporten fra 30. april står det: «The reproduction number for Norway remains stable with estimated median 0.67. The effect on the reproduction number of the ease of some restrictions on April 20. (opening of kindergarten) will be captured only 10-14 days thereafter, as our model is based on hospitalisation data, which are subject to a delay.»

Hvis man graver enda dypere, finner man derimot noe som motsier at «dagens R» faktisk er dagens R. På side 17 i rapporten beskriver modelleringsteamet hvordan de har kommet fram til «dagens R»:

«We assume a reproduction number R0 until March 14 and a new effective reproduction number Reff active from March 15 until today.» Man regner altså ut to R: (1) R0 for perioden før tiltakene begynte å virke 15. mars, og (2) Reff som er gjennomsnitt for R i de seks ukene fra 15. mars til nå. Det forskningsrapporten kaller Reff , er det som så blir referert som «dagens R».

Problemet er at Reff slik den er regnet ut av modelleringsteamet er gjennomsnittet for de siste seks ukene. Denne verdien sier veldig lite om dagens situasjon, hvordan pandemien sprer seg i befolkningen akkurat nå. Det finnes en naturlig forsinkelse på 10-14 dager, men det er ikke problemet her.

Problemet er at FHI framstiller en middelverdi for seks uker som om det gjelder nåsituasjonen. Det er som om Meteorologisk Institutt skulle si «dagens temperatur i Oslo er fem grader» og mene gjennomsnittet siden 15. mars, når temperaturen rett utenfor er 20 grader.

Les hele innlegget hos VG

Powered by Labrador CMS